Coronavirus (Covid-19) Information

Prof Carl Hughes

Head of School / Professor

Yr Athro

Yr Athro Ymchwil Addysgol ac Ymddygiadol

Professor of Educational and Behavioural Research

Arweinydd Strategol ar gyfer Hyfforddiant Athrawon a Gallu Ymchwil Rhanbarthol

Strategic Lead for Teacher Training and Regional Research Capacity

Cyfarwyddwr, Sefydliad Cydweithredol ar dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI)

Director, Collaborative Institute of Education Research, Evidence and Impact (CIEREI)

Dirprwy Bennaeth y Coleg (Dysgu ac Addysgu)

Deputy Head, Teaching and Learning, College of Health and Behavioural Science (CoHaBS)

Ysgol Seicoleg ac Ysgol Addysg

School of Psychology and School of Education

E-bost/ Email: c.hughes@bangor.ac.uk

Ffon / Phone: 01248 383278

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Bangor University, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

@prifysgolbangor  /PrifysgolBangor

@BangorUni  /BangorUniversity