Dr Nikolaos Papadogiannis

Darlithydd mewn Hanes Modern

Ar ôl ennill fy ngradd gyntaf mewn hanes ym Mhrifysgol Aristotle yn Thessaloniki, symudais i Lundain ac ennill fy MA mewn hanes cyfoes a gwleidyddiaeth (gyda rhagoriaeth am fy nhraethawd hir) yn Birbeck, Prifysgol Llundain yn 2006. Enillais fy ngradd PhD mewn hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt. Cyn ymuno â'r staff ym Mangor yn 2017, bûm yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yr Alexander von Humboldt Foundation ym Mhrifysgol Humboldt Berlin ac yn gymrawd dysgu yn yr Ysgol Hanes ym Mhrifysgol St Andrews.   

Rwy'n gymrawd o’r Royal Historical Society ac yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Bûm hefyd yn gyd-gyfarwyddwr yr Institute for Transnational and Spatial History ym Mhrifysgol St Andrews yn 2016, ac rwyf yn dal i fod yn aelod cyswllt allanol o'r sefydliad.