Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mairwen Owen

Mairwen Owen
Enw
Mairwen Owen
Swydd
Llyfrgellydd
E-bost
mairwen.owen@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382915
Lleoliad
Llyfrgell y Gyfraith

Addysgwyd Mairwen Owen yn lleol ac ym Mholytechnig Lerpwl lle cafodd HND mewn Astudiaethau Busnes. Cafodd BA mewn Gwyddorau Cymdeithas o’r Brifysgol Agored ac, yn ddiweddar, cwblhaodd radd MSc(Econ) mewn Rheolaeth Gwybodaeth a Llyfrgell trwy ddysgu o bell o’r Adran Astudiaethau Gwybodaeth yn Aberystwyth.

Cyn dechrau ar yrfa mewn llyfrgellyddiaeth bu Mairwen Owen yn gweithio am dros wyth mlynedd fel Clerc Llys/Uwch Swyddog Gweinyddol yn Swyddfa Clerc yr Ynadon yng Nghaernarfon. Mae ganddi brofiad o weithio mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, addysg ac arbennig. Arferai weithio fel Llyfrgellydd Cynorthwyol yng Ngholeg Menai ac fel llyfrgellydd pwnc (rhannu swydd) i’r Ysgol Addysg a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.