Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Proffil Myfyriwr: Thomas Eckersley – Y Gyfraith

Thomas EckersleyThomas Eckersley

Breuddwyd Thomas Eckersley oedd astudio meddygaeth, ond pan na lwyddodd i dderbyn y graddau gofynnol, ni chafodd le ym Mhrifysgol Manceinion fel yr oedd wedi ei obeithio.

Roedd y cyn-ddisgybl o Ysgol Ramadeg Royal Lancaster yn wynebu penderfyniad anodd: cymryd blwyddyn allan ac ymgeisio eto, neu ddod o hyd i swydd wag cwrs munud olaf drwy'r System Glirio. Penderfynodd fynd ati i chwilio am gwrs drwy Glirio ac fe gafodd le i astudio'r gyfraith ym Mangor.

"Roedd fy mhenderfyniad i astudio'r Gyfraith ym Mangor, ar y gorau yn ymateb pragmatig i fethu cael lle ar y cwrs meddygaeth", meddai Thomas, o Preston. "Ond roedd Bangor yn ymddangos yn gyfeillgar a chroesawgar pan ffoniais, ac roedd gen i ddiddordeb yn y Gyfraith".

O ystyried ei uchelgais i astudio Meddygaeth, mae Thomas yn cyfaddef nad oedd ganddo obeithion mawr ar gyfer astudio'r Gyfraith. Ond roedd Bangor y tu hwnt i'w ddisgwyliadau.

"Rwyf wedi mwynhau pob eiliad ym Mangor. Rwyf wedi gwneud ffrindiau oes ac wedi dod o hyd i bwnc diddorol, yn bennaf oherwydd ymroddiad y staff addysgu. Rwyf hefyd wedi ffeindio llwybr i mewn i Feddygaeth drwy gynllun mynediad cystadleuol i raddedigion.

Yn awr, gyda gradd 2: 1 yn y Gyfraith, mae Thomas o'r diwedd ar y trywydd i fod yn feddyg. Ac nid y cymhwyster academaidd yw'r unig beth mae wedi ennill ym Mangor. "Mae Bangor wedi fy helpu i ennill aeddfedrwydd, fy ngalluogi i dyfu yn emosiynol, ac wedi rhoi persbectif gwerthfawr ar y lefel o ymroddiad a gwaith caled y bydd angen i mi roi mewn, nid yn unig yn fy ngradd bellach, ond hefyd drwy gydol fy mywyd," meddai.

"Wrth edrych yn ôl, rwy'n teimlo mewn sefyllfa llawer gwell erbyn hyn i wneud y cam ymlaen i fewn i Feddygaeth.

"Roedd nifer o'r meddygon a wnaeth fy nghyfweld â diddordeb yn fy mhrofiad o'r gyfraith, ac rwy'n credu bod hyn wedi fy ngwahaniaethu o'r llu o ymgeiswyr eraill."