Dr Nia Griffith

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg

Coleg Cymraeg Cenedlaethol funded Lecturer

Senior tutor and disabilities officer for Psychology

Chair of research methods and skills group

School of Psychology

Room 113 Wheldon Building

Bangor University

Deiniol Road

Bangor

Gwynedd

Wales

U.K.

LL57 2UW

n.griffith@bangor.ac.uk

01248 382543

@niagriffith