Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd ym maes Seicoleg

Cyflwyniad

13eg ym Mhrydain ar gyfer Rhagolygon Graddedigion – 'Complete University Guide 2018'

Fel myfyriwr graddedig â gradd dda mewn Seicoleg o Fangor, bydd amryw o yrfaoedd yn agored ichi. Ceir gyrfaoedd y mae gradd mewn Seicoleg yn hanfodol ar eu cyfer, a gyrfaoedd y mae Seicoleg yn sylfaen dda ar eu cyfer.

Ar ben hynny, mae rhai gyrfaoedd yn agored i raddedigion ac ôl-raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth. Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, yrfaoedd mewn hyfforddiant ym maes rheolaeth, cyfrifyddiaeth, addysgu, nyrsio, gwaith cymdeithasol, yr heddlu a’r lluoedd arfog. Fodd bynnag, mae cyflogwyr, fel rheol, yn chwilio am fedrau cyffredinol neu drosglwyddadwy, a gellid dadlau bod gradd mewn seicoleg yn darparu cyfuniad unigryw o’r rhain.

Achrediad gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig

Sefydlwyd y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig (BPS) ym 1901 a chafodd Statws Siarter Frenhinol ym 1965.  Mae’r cwrs gradd BA/BSc mewn Seicoleg ym Mangor wedi’i achredu fel cymhwyster ar gyfer y Gofrestr Raddedigion, ar yr amod y cyrhaeddir y safon ymgymhwyso isaf, sef gradd anrhydedd yn yr ail ddosbarth. Hwn yw’r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig. Am fwy o fanylion ynglŷn â chyfleoedd gyrfaol (a graddfeydd cyflog perthnasol) efallai yr hoffech fynd i’r wefan: bps.org.uk

Beth yn union mae graddedigion yn gwneud?

Os hoffech weld beth mae graddedigion Seicoleg trwy gydol y wlad wedi mynd ymlaen i wneud, edrychwch ar wefan gyfaoedd prospects a cliciwch ar y linc beth mae graddedigion yn gwneud. Y newyddion da ydy bod y ffigurau diweddaraf yn awgrymu mai dim ond 5% o raddedigion seicoleg sy'n ddi-waith. Mae yna lawer o ddeunydd defnyddiol ar y tudalennau yma.

Canllaw cyflogadwyedd ar gyfer myfyrwyr seicoleg

Mae'r ddogfen yma'n ffynhonnell wych sy’n rhoi trosolwg o’r gyrfaoedd sydd ar gael wedi i chi gwblhau cwrs seicoleg.

Proffiliau Graddedigion yr Academi Addysg Uwch

Mae llawer o fyfyrwyr seicoleg, israddedigion ac ôl-raddedigion, yn anymwybodol o'r amryw o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael iddynt. Gall astudio seicoleg arwain at yrfaoedd mewn addysg, marchnata, adnoddau dynol, y gwasanaeth llywodraethol, codi arian, y diwydiannau creadigol ac amryw o feysydd eraill. Mae astudiaethau achos gyrfaol y graddedigion seicoleg yma yn helpu i ddangos yr holl opsiynau, yn ogystal â chynnig cyngor gyrfaol i fyfyrwyr seicoleg.

Swyddi, swyddi swyddi!

Mae'r cwmni yn dweud eu bod yn gallu helpu'r rhai sy'n wynebu penbleth ynglŷn â'r dewisiadau gyrfa ar ôl derbyn gradd mewn Seicoleg. Am wybod mwy. cliciwch yma.

Edrych am Swydd Seicolegol

Mae Jobs in Psychology yn ffynhonell wych sy’n rhestru swyddi sydd ar ran y BPS yn ffynhonell wych sy’n rhestru swyddi sydd ar ran y BPS.