Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth gan y Brifysgol

Y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd yn y Brifysgol

Mae’r Ganolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd yn y Brifysgol yn cynnig arweiniad a chymorth; felly p’un a fyddoch yn fyfyriwr yn eich blwyddyn olaf yn gofyn am gymorth i chwilio am swydd neu ynglŷn â cheisiadau ôl-radd, neu’n fyfyriwr Bl.1 neu Fl.2 yn chwilio am swydd wyliau, mae cymorth o’r radd flaenaf wrth law.

Arweiniad

Rhoddir arweiniad ar flaengynllunio, gwneud dewisiadau, astudiaeth ôl-radd, medrau chwilio am swydd (e.e., CVau a ffurflenni cais) a chael hyd i waith. Mae Gwasanaeth Galw Heibio ar gael ar gyfer ymholiadau byr (e.e. gwirio CV), neu fel man cychwyn ar gyfer ymholiadau mwy. Os dymunwch, gellwch hefyd drefnu gweld cynghorwr gyrfaoedd yn unigol.

Gweithdai a Seminarau

Mae’r rhain yn ymestyn dros ystod eang o bynciau, yn cynnwys medrau paratoi ar gyfer cyfweliadau a chyflwyno. Gellwch hefyd sefyll prawf addasrwydd, yn debyg i’r hyn y mae llawer o gyflogwyr i raddedigion yn ei roi, a chael adborth unigol ar eich sgorau.

Mae’r gweithdai hefyd yn rhoi gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion yn ei wneud, am gyflogwyr a swyddi gweigion, gwaith gwyliau, astudiaeth a chyllid ôl-radd, gwaith gwirfoddol, cyfleoedd tramor, cymryd amser rhydd, llyfrau cyfeirio, llenyddiaeth i fynd adref (hunan-gymorth, darpariaeth mynediad agored) ond mae help ar gael os oes angen.

Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Fel cam cyntaf buddiol wrth ichi gynllunio gyrfa a chwilio am swydd, gellwch edrych ar y rhaglen gyfrifiadurol ryngweithiol PROSPECTS PLANNER. Mae gennym hefyd gronfeydd data cyfrifiadurol ar gyflogwyr a chyrsiau a phrofion dewis ichi ymarfer arnynt, ynghyd â mynediad at y Rhyngrwyd, wrth reswm.

Cymorth i gael hyd i Waith

Gall y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd eich helpu i gael y wybodaeth isod:

  • Manylion am ymweliadau gan gyflogwyr â Bangor;

  • Manylion am swyddi gweigion: bwletinau ar swyddi gweigion, yn awr ac yn y dyfodol agos, cyfeiriaduron cyflogwyr i fynd adref;

  • Gwybodaeth am gymorth i raddedigion sy’n chwilio am swyddi;

  • Ffeiliau, tapiau fideo a gwefannau cyflogwyr, llyfrynnau gwybodaeth;

  • Ffeiriau a sgyrsiau ar yrfaoedd — cyfleoedd i ddysgu am feysydd gwaith a chyfleoedd, yn union gan gyflogwyr.

Mae’r cyfleusterau hyn yn agored i chi fel myfyriwr yma ym Mangor, ond hyd yn oed ar ôl ichi adael, nid ydych ar eich pen eich hun, ac rydym yn eich annog i gadw mewn cysylltiad cyson â’r Ganolfan uchod.