Prifysgol Bangor yn cynnig danteithion Masnach Deg

John a Mariya, aelodau o Griw Bywyd Campws yn profi'r sioceld poeth Masnach DegJohn a Mariya, aelodau o Griw Campws Byw yn profi'r sioceld poeth Masnach DegMae Prifysgol Bangor yn dathlu Pythefnos Masnach Deg eto eleni. Yn wythfed ymysg prifysgolion y byd yn y Gynghrair Prifysgolion Gwyrdd oherwydd ei hymrwymiad i gynaliadwyedd, mae’r brifysgol yn awyddus bob amser i annog staff a myfyrwyr i feddwl am sut i wella’n barhaus ymrwymiad y sefydliad i gynaliadwyedd. Dyna pam fod amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu hybu i annog staff a myfyrwyr i gymryd rhan mewn Pythefnos Masnach Deg o heddiw tan 10 Mawrth.

Uchafbwynt digwyddiadau eleni fydd ‘Clwb Pwdin Masnach Deg’ nos Iau yn Pontio. Yno, am ddim ond £5 y tocyn,  gall gwsmeriaid fwynhau diod Masnach Deg a thriawd o bwdinau Masnach Deg godidog o waith y cogydd, David Sharpe.

Meddai Angela Church, Pennaeth Arlwyo’r Brifysgol:

“Bydd nifer fawr o fyfyrwyr o Campws Byw yn dod i’r digwyddiad, ac rydym yn gobeithio y bydd aelodau grŵp Masnach Deg Bangor yn ymuno â ni hefyd.”

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg mae myfyrwyr yn cael eu hannog i goginio a phrynu bwydydd a nwyddau Masnach Deg.

Mae timau Campws Byw ac Arlwyo’r Brifysgol yn cydweithio i ddarparu gweithgareddau o fewn y thema, fel nosweithiau cwis a gemau bwrdd gyda danteithion Masnach Deg, i annog myfyrwyr i ddewis cynnyrch Masnach Deg.  Bydd dyddiau rhoi ffrwythau am ddim hefyd yn annog bwyta’n iach. Bydd gan fyfyrwyr gyfleoedd i brofi siocled poeth Masnach Deg a dysgu sut i goginio Brownies  a chrempog Masnach Deg.

Wrth nodi’r ffaith fod y Brifysgol yn 2018 wedi ei hail-achredu â statws Prifysgol Masnach Deg, a enillwyd yn wreiddiol yn 2009, dywedodd Angela Church:

Pwdinau blasus Masnach DegPwdinau blasus Masnach Deg“Ar y cyd gydag Undeb y Myfyrwyr, rydym yn edrych ar sut yr ydym yn rhannu’r neges am Fasnach Deg gyda holl fyfyrwyr y Brifysgol, er mwyn codi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg. Y dyddiau hyn mae llawer yn cymryd Masnach Deg yn ganiataol, ond ni ddylid gwneud hynny.”

Meddai Deirdre McIntyre, Pennaeth Bywyd Preswyl ym Mhrifysgol Bangor:

“Rydym yn gobeithio y bydd myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd yn cefnogi’n gweithgareddau. Gall cam syml, fel prynu nwyddau Masnach Deg, sydd ar gael ym mhob siop a man gwerthu ar y campws, sicrhau bod ffermwyr yn rhai o gymunedau tlotaf y byd yn ennill incwm cynaliadwy a chynilo mewn projectau a fydd o fudd i’w hardaloedd.”

Yn 2018  bu i’r adran Arlwyo weini dros 50,000 o ddiodydd poeth Masnach Deg, a phrynodd cwsmeriaid yng nghaffis y Brifysgol dros 100,000 o ddiodydd poeth Masnach Deg.

Gydol y flwyddyn, mae’r Brifysgol yn cynnal Melinau Trafod Cynaliadwyedd ar gyfer staff a myfyrwyr. Mae'r rhain yn gyfle i  ddod ynghyd i drafod pob math o syniadau yn ymwneud â chynaliadwyedd yr amgylchedd ym Mangor a’i chymunedau, tu fewn a thu allan i’r campws, boed yn gymdeithasol, diwylliannol, moesol  neu gyllidol. Bydd Angela Church  yn arwain y Felin Drafod nesaf ar Fasnach Deg.

Mae Pythefnos Masnach deg yn rhan o Garnifal Cynaliadwyedd 2019 y Brifysgol. Caiff ei gynnal gydol fis Chwefror, gan roi sylw i’r amrywiaeth eang o weithgareddau  a digwyddiadau yn ymwneud â chynaliadwyedd sy’n digwydd yn rheolaidd yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019