Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd (SIG)

Mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd, a gadeirir gan y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn cyfarfod yn fisol i sicrhau bod materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â chynaliadwyedd yn cael sylw ac i drafod y materion a godwyd gan y Felin Drafod Cynaliadwyedd, cymunedau mewnol ac allanol y Brifysgol a’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd. Mae’n defnyddio rhain i lywio cyfeiriad, cynllunio a rheoli ein rhaglen cynaliadwyedd o ddydd i ddydd. Mae’r grŵp hwn yn adrodd i’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd sy’n cyfarfod bob chwarter ac mae aelodau o SIG yn ymuno yn y Felin Drafod.

Cadeirydd:

Dr. E.M. Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Aelodau:

 • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
 • Muhammad Firdaus Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli
 • Gaz Williams, Cydlynydd Cyfleoedd Myfyrwyr (gwirfoddoli ac ehangu mynediad)
 • Deirdre McIntyre, Pennaeth Bywyd Preswyl
 • Dr Gwenith Elias, cyd-lynydd cwricwlwm
 • Dr Liz Shepherd, cyd-lynydd ynni, dŵr a theithio
 • Gwen Holland, cyd-lynydd gwastraff
 • Gareth Wyn Jones, Pennaeth Iechyd a Diogelwch
 • Emma Riches, cyd-lynydd ‘cydymffurfio’
 • Natalie Chivers, cyd-lynydd bioamrywiaeth
 • Gwahodd cynrychiolwyr fel sy’n ofynnol o’r gwasanaethau academaidd a chymorth