Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i wneud cais am radd ymchwil

Cyn gwneud cais am radd ymchwil, edrychwch ar ein ymchwil cyfredol i gael golwg gyffredinol ar y meysydd y gall Ysgol Busnes Bangor gynnig goruchwyliaeth ymchwil ar eu cyfer. Os nad yw eich testun arfaethedig wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, cysylltwch â ni yn bbs_phd@bangor.ac.uk fel y gallwn drafod eich cais ymhellach.

Mae dwy ffordd i wneud cais: naill ai drwy ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein, neu drwy lenwi ffurflen gais gonfensiynol. Mae modd gwneud y naill neu'r llall ar-lein yma. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn llenwi’ch ffurflen gais (gellir gweld y rhain ar y dudalen ar y broses derbyniadau).

Fel rhan o'ch cais, bydd angen i chi gyflwyno cynnig ymchwil o 1,500-2,000 o eiriau. Dylai'r cynnig gynnwys manylion yr anghenion a ragwelir o ran adnoddau a’r fethodoleg ymchwil a gynigir.

Gofynion mynediad

Ar gyfer PhD: Gradd meistr mewn pwnc perthnasol (fel rheol, rydym ni'n gofyn am Ragoriaeth).

Ar gyfer MPhil: Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn pwnc perthnasol (e.e. Economeg, Cyllid, Cyfrifeg, Busnes neu Reolaeth).