Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

I le mae ein graddedigion yn mynd?

Mae cyfraniad pwysig ein rhaglen ddoethurol tuag at hyfforddi ymchwilwyr y dyfodol, a thrwy hynny i fywiogrwydd academaidd y ddisgyblaeth, yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith bod nifer fawr o'n graddedigion PhD diweddar wedi cael eu penodi i swyddi darlithio ac ymchwil trwy'r byd i gyd. Mewn blynyddoedd diweddar, mae ein graddedigion PhD wedi cael eu penodi i staff Ysgol Busnes Bangor a phrifysgolion blaenllaw eraill yn cynnwys:

 • Prifysgol Reading
 • Ysgol Busnes CASS yn City University
 • Prifysgol Exeter
 • Prifysgol Essex
 • Prifysgol Rhufain 3
 • Prifysgol Manceinion
 • Prifysgol Loughborough
 • Prifysgol Caeredin
 • Prifysgol Lancaster
 • Prifysgol Glasgow
 • Prifysgol Hull
 • Prifysgol Sydney

Yn ogystal â'r rhai hynny sydd wedi cael swyddi fel ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa mewn prifysgolion yn y DU a thramor, mae graddedigion PhD eraill wedi cael eu recriwtio’n uniongyrchol gan unedau ymchwil mewn banciau canolog, banciau buddsoddi a sefydliadau cyllidol rhyngwladol (yn cynnwys ECB a BIS).