Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Graddau Ymchwil

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal rhaglen dra llwyddiannus ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio ar gyfer graddau ymchwil PhD neu MPhil. Mae Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) y DU yn cydnabod y rhaglen PhD am ragoriaeth mewn hyfforddiant gwyddor gymdeithasol. 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng MPhil a PhD?

Fel rheol, mae gradd PhD yn 3 blynedd yn llawn-amser; neu 5-6 blynedd yn rhan-amser. Disgwyl i ymgeiswyr gyflwyno canlyniadau eu hymchwil mewn thesis 100,000 o eiriau sy’n gyfraniad gwreiddiol arwyddocaol at wybodaeth yn y maes pwnc a astudiwyd, a sefyll arholiad llafar (viva voce).

Fel rheol, mae MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) yn ddwy flynedd yn llawn-amser neu, neu 3 blynedd yn rhan-amser. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau’n llwyddiannus raglen gydnabyddedig o ymchwil dan arolygiaeth, a chyflwyno eu canlyniadau mewn thesis o hyd at 60,000 o eiriau.

Goruchwylio a hyfforddi

Dynodir i’r holl fyfyrwyr ymchwil arolygwr sydd ag arbenigedd ymchwil yn y pwnc astudiaeth o’u dewis. Bydd eich arolygwr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar:

  • Eich dewis o bwnc
  • Y deunydd darllen yn eich maes a sut i gael ato
  • Eich dewis o ddulliau ymchwil
  • Fframwaith, cynnwys a chyflwyniad y thesis
  • Paratoi ar gyfer eich arholiad viva voce (myfyrwyr PhD)

Yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudiaeth, bydd myfyrwyr yn gwneud Rhaglen i Raddedigion sydd wedi'i llunio i'w paratoi i wneud eu hymchwil. Mae'r seminarau wythnosol hyn yn ymdrin â thrafod data, chwilio am wybodaeth, dylunio arbrofol, ystadegau cymhwysol, ysgrifennu academaidd, cyfathrebu a chyflwyno.

Edrychwch ar ein ymchwil presennol.