Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymweliad Blwyddyn Newydd i arddangosfa Mervyn Rowe yn MOMA Cymru, Macynlleth

Dydd Mercher, 18 Chwefror, aeth criw o Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor i MOMA Cymru ym Machynlleth i gynnal noson arbennig a oedd yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a diwedd arddangosfa lwyddiannus arall gan yr arlunydd Mervyn Rowe o'r Bermo. 

Y llynedd, cynhaliodd y Sefydliad Confucius ym Mangor ddwy arddangosfa o luniau o Lyfr Brasluniau Tsieina gan Mervyn yn y brifysgol, ac mae'r arddangosfa ddiweddaraf hon yn MOMA wedi bod yr un mor llwyddiannus.  

Erbyn hyn mae dros 400 o Sefydliadau Confucius i'w cael ledled y byd. Eu bwriad yw hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina ac o'r 24 sydd yng ngwledydd Prydain, mae tri yng Nghymru, ym mhrifysgolion Bangor, Llanbedr a Chaerdydd. Mae'r Sefydliad yn cefnogi diwylliant Tsieineaidd yn ei holl ffurfiau ac, ym Mangor, mae'r cyfnewid diwylliannol rhwng Cymru a Tsieina yn ganolog i waith y Sefydliad. 

Meddai Dr David Joyner, Cyfarwyddwr y Sefydliad ym Mhrifysgol Bangor:

"Rydym yn hynod falch o fedru cynnal y digwyddiad yma i ddathlu gwaith Mervyn Rowe. Mae hwn yn gyfle prin i fwynhau arddangosfa hynod hardd sydd nid yn unig yn dod â diwylliant Tsiena atom ni yng ngogledd Cymru, ond sy'n gwneud i ni feddwl yn ogystal am y traddodiadau sy'n diflannu'n gyflym yma yn ein cynefin ninnau.

Gwahoddwyd gwesteion i fwynhau'r arddangosfa - a dechrau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd - a hynny i gyfeiliant cerddoriaeth Tsieineaidd.  Bu Jin Xi, athrawes yn Sefydliad Confucius Bangor, yn perfformio caneuon Tsieneaidd gyda'r gŵr Zhao Hangyu ar y ffidil a Zhang Zi Wen, myfyriwr cerddoriaeth, ar y pipa (liwt Tsieineaidd).  

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2015