Coronavirus (Covid-19) Information

Pronouncing the Names of Professional Services

Click on the buttons to hear the words being pronounced.

Services Gwasanaeth  
Canolfan Bedwyr Canolfan Bedwyr
Pontio Arts Celfyddydau Pontio
Corporate Services (Directorate) Gwasanaethau Corfforaethol (Cyfarwyddiaeth)
Corporate Services: Human Resources Gwasanaethau Corfforaethol: Adnoddau Dynol
Corporate Services: CELT Gwasanaethau Corfforaethol: CELT
Corporate Services: Planning & Student Data Gwasanaethau Corfforaethol: Cynllunio a Data Myfyrwyr
Corporate Services: VC, PVCs & Strategic Partnerships Gwasanaethau Corfforaethol: IG, DIG
Corporate Services: Governance & Compliance Gwasanaethau Corfforaethol:Llywodraethu a chydymffurio
Corporate Services: QA & Validation Gwasanaethau Corfforaethol Sicrhau Ansawdd a Dilysu
Corporate Services: Sustainability Lab Gwasanaethau Corfforaethol Y Lab Cynaliadwyedd
Corporate Services: Doctoral School Gwasanaethau Corfforaethol Ysgol Ddoethurol
Finance & Research Services (Directorate) Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil (Cyfarwyddiaeth)
Finance & Research Services: Research, Innovation & Impact Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil: Ymchwil, Arloesi ac Effaith
Finance & Research Services: Finance Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil: Cyllid
Property & Campus Services Gwasanaethau Eiddo a Champws
Library and Archives Service Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau
Commercial Services (Directorate) Gwasanaethau Masnachol (Cyfarwyddiaeth)
Commercial Services: Catering Gwasanaethau Masnachol: Arlwyo
Commercial Services: Sport Gwasanaethau Masnachol: Chwaraeon
Commercial Services: Conferencing & Business Development Gwasanaethau Masnachol: Cynadledda a Datblygu Busnes
Commercial Services: Nursery Gwasanaethau Masnachol: Meithrinfa
Commercial Services: Halls Gwasanaethau Masnachol: Neuaddau
Student Services (Directorate) Gwasanaethau Myfyrwyr (Cyfarwyddiaeth)
Student Services: Student Support Gwasanaethau Myfyrwyr: Cefnogi Myfyrwyr
Student Services: Student Engagement Gwasanaethau Myfyrwyr: Ennyn Diddordeb Myfyrwyr
Student Services: Counselling Service Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Cwnsela
Student Services: Disability Service Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Anabledd
Student Services: Student Administration Gwasanaethau Myfyrwyr: Gweinyddu Myfyrwyr
Student Services: Skills & Employability Gwasanaethau Myfyrwyr: Sgiliau a Chyflogadwyedd
IT Services Gwasanaethau TG
Marketing, Recruitment & Public Affairs (Directorate) Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu (Cyfarwyddiaeth)
Marketing:Bangor International College Marchnata:Coleg Rhyngwladol Bangor
Marketing: Communications & Public Affairs Marchnata:Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Marketing:Development & Alumni Relations Marchnata:Datblygu a Chysylltiadau Alumni
Marketing: Admissions Marchnata:Derbyniadau
Marketing:Widening Access Marchnata:Ehangu Mynediad
Marketing:UK Marketing & Recruitment Marchnata:Marchnata a Recriwtio yn y DU
Marketing: International Recruitment & Development Marchnata: Recriwtio Rhyngwladol a Datblygu
Students Union Undeb y Myfyrwyr
University Farm Fferm y Brifysgol
Welsh For Adults Cymraeg i Oedolion