Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ynganu Gwasanaethau Proffesiynol

Cliciwch ar y botymau i glywed y geiriau yn cael eu hynganu.

Gwasanaeth Services  
Canolfan Bedwyr Canolfan Bedwyr
Celfyddydau Pontio Pontio Arts
Gwasanaethau Corfforaethol (Cyfarwyddiaeth) Corporate Services (Directorate)
Gwasanaethau Corfforaethol: Adnoddau Dynol Corporate Services: Human Resources
Gwasanaethau Corfforaethol: CELT Corporate Services: CELT
Gwasanaethau Corfforaethol: Cynllunio a Data Myfyrwyr Corporate Services: Planning & Student Data
Gwasanaethau Corfforaethol: IG, DIG Corporate Services: VC, PVCs & Strategic Partnerships
Gwasanaethau Corfforaethol:Llywodraethu a chydymffurio Corporate Services: Governance & Compliance
Gwasanaethau Corfforaethol Sicrhau Ansawdd a Dilysu Corporate Services: QA & Validation
Gwasanaethau Corfforaethol Y Lab Cynaliadwyedd Corporate Services: Sustainability Lab
Gwasanaethau Corfforaethol Ysgol Ddoethurol Corporate Services: Doctoral School
Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil (Cyfarwyddiaeth) Finance & Research Services (Directorate)
Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil: Ymchwil, Arloesi ac Effaith Finance & Research Services: Research, Innovation & Impact
Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil: Cyllid Finance & Research Services: Finance
Gwasanaethau Eiddo a Champws Property & Campus Services
Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau Library and Archives Service
Gwasanaethau Masnachol (Cyfarwyddiaeth) Commercial Services (Directorate)
Gwasanaethau Masnachol: Arlwyo Commercial Services: Catering
Gwasanaethau Masnachol: Chwaraeon Commercial Services: Sport
Gwasanaethau Masnachol: Cynadledda a Datblygu Busnes Commercial Services: Conferencing & Business Development
Gwasanaethau Masnachol: Meithrinfa Commercial Services: Nursery
Gwasanaethau Masnachol: Neuaddau Commercial Services: Halls
Gwasanaethau Myfyrwyr (Cyfarwyddiaeth) Student Services (Directorate)
Gwasanaethau Myfyrwyr: Cefnogi Myfyrwyr Student Services: Student Support
Gwasanaethau Myfyrwyr: Ennyn Diddordeb Myfyrwyr Student Services: Student Engagement
Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Cwnsela Student Services: Counselling Service
Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Anabledd Student Services: Disability Service
Gwasanaethau Myfyrwyr: Gweinyddu Myfyrwyr Student Services: Student Administration
Gwasanaethau Myfyrwyr: Sgiliau a Chyflogadwyedd Student Services: Skills & Employability
Gwasanaethau TG IT Services
Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu (Cyfarwyddiaeth) Marketing, Recruitment & Public Affairs (Directorate)
Marchnata:Coleg Rhyngwladol Bangor Marketing:Bangor International College
Marchnata:Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Marketing: Communications & Public Affairs
Marchnata:Datblygu a Chysylltiadau Alumni Marketing:Development & Alumni Relations
Marchnata:Derbyniadau Marketing: Admissions
Marchnata:Ehangu Mynediad Marketing:Widening Access
Marchnata:Marchnata a Recriwtio yn y DU Marketing:UK Marketing & Recruitment
Marchnata: Recriwtio Rhyngwladol a Datblygu Marketing: International Recruitment & Development
Undeb y Myfyrwyr Students Union
Fferm y Brifysgol University Farm
Cymraeg i Oedolion Welsh For Adults