Coronavirus (Covid-19) Information

Pronouncing the Names of Academic Schools and Colleges

Click on the button to hear the words being pronounced.

Academic Schools / Centres Ysgolion/Canolfannau Academaidd  
College of Arts, Humanities and Business Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Bangor Business School Ysgol Busnes Bangor
School of History, Philosophy and Social Science Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
School of Languages, Literatures and Linguistics. Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
School of Law Ysgol y Gyfraith
School of Music and Media Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
School of Welsh and Celtic Studies Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
College of Environmental Sciences and Engineering Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg
School of Computer Science and Electronic Engineering Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig
School of Natural Sciences Ysgol Gwyddorau Naturiol
BioComposites BioGyfansoddion
School of Ocean Sciences Ysgol Gwyddorau Eigion
College of Human Sciences Coleg Gwyddorau Dynol
School of Education and Human Development Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
School of Health Sciences Ysgol Gwyddorau Iechyd
School of Medical Sciences Ysgol Gwyddorau Meddygol
School of Psychology Ysgol Seicoleg
School of Sport, Heath and Exercise Sciences Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer