Ynganu Enwau Ysgolion Academaidd a Cholegau

Cliciwch ar y botwm i glywed y geiriau yn cael eu hynganu.

Ysgolion/Canolfannau Academaidd Academic Schools / Centres  
Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes College of Arts, Humanities and Business
Ysgol Busnes Bangor Bangor Business School
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas School of History, Philosophy and Social Science
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth School of Languages, Literatures and Linguistics.
Ysgol y Gyfraith School of Law
Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau School of Music and Media
Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd School of Welsh and Celtic Studies
Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg College of Environmental Sciences and Engineering
Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig School of Computer Science and Electronic Engineering
Ysgol Gwyddorau Naturiol School of Natural Sciences
BioGyfansoddion BioComposites
Ysgol Gwyddorau Eigion School of Ocean Sciences
Coleg Gwyddorau Dynol College of Human Sciences
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol School of Education and Human Development
Ysgol Gwyddorau Iechyd School of Health Sciences
Ysgol Gwyddorau Meddygol School of Medical Sciences
Ysgol Seicoleg School of Psychology
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer School of Sport, Heath and Exercise Sciences