Coronavirus (Covid-19) Information

Sir Hugh Owen Memorial Lectures

The Sir Hugh Owen Memorial Lecture is delivered on alternate years.

 

Year

Speaker

Title

2001 Prof. R. Merfyn Jones A century of adult education in Wales


“Y werin” a’i theyrnas: addysg i oedolion yng Nghymru
2002 Prof. Iolo Wyn Williams The contribution of Welsh-medium schools to education in Wales

Gorau arf, arf dysg: cyfraniad yr ysgolion Cymraeg
2004 Rhiannon Lloyd Taking pride in our Welshness

Ymfalchïo yn ein Cymreictod
2006 Toni Schiavone A sense of place

Ymdeimlad o le
2008 Arwel George A song or two ...

Ambell i gân . . .
2010 Meirion Prys Jones Turning the key to two cultures

Defnyddio’r allwedd i ddau ddiwylliant
2012 Dr Ioan Matthews

An Eye on the Horizon: the future of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Tu Hwnt i’r Canghennau: camau nesaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

2014 Dr Simon Brooks

A new perspective on the Blue Books, then and now

Golwg newydd ar y Llyfrau Gleision, ddoe a heddiw

2017 Prof. Mererid Hopwood Curo’n hyderus ar y drws tri-enw: golwg ar le’r Gymraeg yn adolygiad Donaldson