Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau Israddedig

Rydym yn cynnig y cyrsiau canlynol:

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

Cyrsiau cyfrwng Saesneg

CaBan – Partneriaeth Gogledd Cymru gyda’r dysgwr yn ganolbwynt iddi

Mae CaBan yn ganolfan gydweithredol newydd a sefydlwyd i ddarparu Addysg Gychwynnol Athrawon yng ngogledd Cymru rhwng Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, ysgolion arweiniol ac ysgolion rhwydwaith a GwE. Mae’r cydweithrediad newydd ac unigryw hwn yn dod â rhagoriaeth dau sefydliad addysg athrawon sefydledig i fodel newydd sy’n elwa ar ddealltwriaeth amgylcheddau dysgu Cymraeg a Saesneg tra’n cadw ei bwyslais ar baratoi darpar athrawon ar gyfer yr amgylchedd dysgu yng Nghymru. Yn unigryw, mae pob grŵp partner wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth ddyfeisio cyfres o raglenni Cynradd ac Uwchradd rhagorol ar gyfer Addysg Athrawon, ar lefel israddedig ac ôl-radd, sy’n rhoi ystyriaeth i’r hyn sy’n ofynnol i baratoi athrawon eithriadol ar gyfer Cymru a thu hwnt. I gael gwybod mwy...