Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dylunio Cynnyrch BSc (Anrhydedd)

Cod UCASW240
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol80 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. / This course is also available through the medium of Welsh.

Design stimulates the development of an enquiring, analytical and creative approach, and progresses enterprising and entrepreneurial capabilities. It encourages the acquisition of independent judgement and critical self-awareness. Students normally pursue a programme of staged development progressing to increasingly independent and personally-focused learning during the course.

The BSc Product Design degree course at Bangor University‘s Design and Technology Centre is a diverse design course which focuses on a wide range of design sectors as well as developing your professional skills. We are the only UK University to offer a Product Design degree course with three separate industrial work placements which will allow you to experience a diverse range of working environments, projects and companies.

Your three years at Bangor University will see you immersed in the design and manufacture of products. You will study human centred design and design thinking methodologies. A range of briefs will challenge and develop you both creatively and professionally. Projects with industrial partners will ensure a grounding and context of how the industry works. Your challenge will be to be creative and ensure innovation within the given brief.

By the end of this course you will be able to adapt and interact with a wide range of professional, industrial and creative environments, as the Product Design course will have taught you a wide range of skills, from time management to presentational skills, evolving you into a capable multi-disciplinary designer.

For more information about Product Design click here.

Watch our video...

Product Design Degree Show & Conference 

Please visit our Product Design degree show and Product Design Conference pages to find out about more about Product Design at Bangor University

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Art and Design (Product Design) at Bangor University is rated 3rd in the UK for student satisfaction (The Complete University Guide 2021)
 • We produce high calibre students with a wide range of real world applicable skills and a high percentage of our students achieve and graduate with a 1st class degree
 • Studying at the Bangor University Design Centre, which is a highly equipped, professional working environment and also an accredited CAD/CAM training centre
 • Excellent student staff ratios.
 • Personal tutor support on both an educational and pastoral level
 • Three placements across the degree rather than one year long placement at the end of the course, which gives you the chance to improve and develop as an individual
 • Each year many of our students graduate straight into jobs with many of them securing a post at their second or third year placement companies.
 • Top 15 for Design Employability (Times Good University Guide 2020).
 • High levels of professional development, oral presentational skills, confidence and work placement analytical report writing skills
 • Wide range of facilities, including workshop, plasma cutter, 3D printer, laser cutter and new building Ponito with an innovation centre
 • No cost for materials or usage of workshop machinery
 • Students are in agreement that this course prepares them for industry and employment.

For more information visit our Facebook, YouTube or look at our blog!

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Our wide range of modules will allow you to learn new topics, improve on current knowledge to allow you to develop into a skilled product designer. We have a well-stocked workshop including an assortment of equipment comprising of traditional lathes, saws and drills to more modern gear such as a 3D printer, plasma cutter and laser cutter. All equipment and the vast majority of materials are free to use and are provided on a first come first served basis.

Overall the diversity of modules will develop you from your design or art related A-Level through to a capable, reliable and dynamic designer, making you highly employable to a diverse range of companies.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

 • Introduction to Photoshop and SoildWorks
 • Basic Sketching and Drawing Skills
 • 8 week company placement
 • Basic Electronics and circuitry
 • 2 simple manufacture projects with the chance of live projects
 • One end of year summer exam
 • Various Design Topic written assignments and presentations

Year 2

 • Intermediate Photoshop, Rhino and SoildWorks
 • 8 week company placement
 • Manufacture project
 • Intermediate Electronics and Coding
 • Jewellery and Textiles Modules
 • One end of year summer exam
 • Various Design Topic written assignments and presentations

Year 3

 • 12 week company placement
 • Third Year Final Project
 • Business Plan and Dissertation
 • One end of year summer exam
 • Various Design Topic written assignments and presentations

Study on this degree course is comprised of:

 • A minimum of 19 hours contact time per week in lectures/seminars
 • Reading, preparing for seminars, completing coursework
 • Assessment of professional studies elements through coursework and a summer examination
 • Practical workshop sessions
 • Workplace experience monitored by tutors
 • Regular personal tutorials

Degree Show

Our annual degree show will give you the opportunity to exhibit your work in a professional environment where you will show your work to a variety of people including company employees, alumni, course family and friends.

The best work from year one and year two is displayed with all third year work being presented. This is a fantastic opportunity to display your work to a multitude of people which will help you develop both personally and professionally.

For more information about our Degree Show click here.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Dylunio Cynnyrch.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Currently our Product Design degree course has a 90% employment rate and our Design and Technology teaching course stands at 100% employment, because of the nature of the course is so professional and allows you to develop into a diverse and talented designer. All of our students are in agreement that the course sufficiently prepares them for industry and employment and this is down to the three work placements you will partake in during your three years which will allow you to diversify and develop your skills making you more employable.

Our students have a the highest rate of employability across the country after completing our course, due to the intense structure of the course which makes them into highly professional and employable designers.

This course will prepare you for a wide range of careers, with options including:

 • product and industrial design
 • design consultancy and management
 • sales, advertising and marketing
 • computer aided design and manufacture
 • technical management design
 • design and technology teaching

The skills and talents learnt on work placement are transferable to the real world, with many of our students continuing to work for their third year work placement company after graduation. Some of the placements companies that our students have gone to include:

 • Unilever
 • International Safety Components
 • Bench
 • Bentley
 • Fifth Wheel Company
 • Urban Picnic
 • Aston Martin
 • Prism Medical UK
 • JCB
 • Westbridge Furniture Design

Cyflogadwyedd a’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Mae cyrsiau a gynigir gan yr Ysgol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i rai sydd â diddordeb mewn addysgu, dylunio cynnyrch a gweithio gyda phlant.

Gall graddedigion hefyd edrych ymlaen at gyfleoedd mewn amrywiaeth o lwybrau gyrfa eraill. Gallai'r cyfleoedd gyrfa diddorol hyn gynnwys:

 • gwaith cymdeithasol
 • gofal plant
 • gwaith ieuenctid a chymunedol
 • cyhoeddi, newyddiaduraeth a'r cyfryngau
 • addysg amgueddfeydd ac orielau
 • llyfrgelloedd
 • gwasanaethau cyhoeddus
 • adnoddau Dynol
 • diwydiant

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2021 entry:

GCSE: English Language grade C/4.

Typical offer is based on a minimum of 80 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels (including a grade C in Design and Technology or an Art/Engineering subject)
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: MMP
 • City & Guilds Advanced Technical/Extended Diploma: Merit
 • International Baccalaureate Diploma
 • Irish Leaving Certificate: 80 points from a minimum of 4 Higher subjects
 • Access: Pass Access to Higher Education Diploma
 • Welsh Baccalaureate.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

For 2020 entry:

GCSE: English Language grade C/4.

Typical offer is based on a minimum of 80 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels (including a grade C in Design and Technology or an Art/Engineering subject)
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: MMP
 • City & Guilds Advanced Technical/Extended Diploma: Merit
 • International Baccalaureate Diploma
 • Irish Leaving Certificate: 80 points from a minimum of 4 Higher subjects
 • Access: Pass Access to Higher Education Diploma
 • Welsh Baccalaureate.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Tel: 01248 382408
E-mail: productdesign@bangor.ac.uk

Pam dewis astudio yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

 • Boddhad myfyrwyr o 100% mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid (NSS 2020)
 • Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019)
 • Mae gennym bartneriaethau cadarn gydag Ysgolion Cynradd ac Uwchradd i ddarparu amgylcheddau hyfforddi amrywiol a chefnogol.
 • Mae gennym Ganolfan Ddylunio bwrpasol i ddysgu myfyrwyr gradd Cynllunio Cynnyrch. Mae'r ganolfan yn cynnwys ystafell TG/ystafell ddarlithio gyda chyfarpar da, gweithdy gydag amrywiaeth gynhwysfawr o beiriannau a chyfarpar CNC, storfeydd a swyddfeydd.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf