Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Primary Education (Wales and beyond through the CaBan partnership) BA (Hons) with QTS

Cod UCASX131
CymhwysterBA (Hons) with QTS
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Noder: Nid y cwrs Addysg Gynradd cyfrwng Cymraeg yw hwn. Mae disgrifiad y cwrs yma mewn Saesneg gan mai cwrs cyfrwng Saesneg yw X131. Cliciwch yma i weld disgrifiad y cwrs cyfrwng Cymraeg.

Note: This is not the Welsh-medium Primary Education course. This course description is in English as X131 is an English-medium course. Click here to see the description of the Welsh-medium course.

caban

This exciting degree with QTS qualifies you as a primary teacher especially equipped to teach in Wales, and is also transferable to other countries, including England. The course has been written in collaboration with teachers in Lead Schools in North Wales and our partners at University of Chester. Together we are called the CaBan (Chester and Bangor) Partnership.

Committed schools with well-trained mentors will support Associate Teachers’ progress towards Qualified Teacher Status in accordance with Professional Standards for Teaching and Leadership in Wales.

Experienced tutors and researchers in university and school based staff will provide excellent support and stimulating sessions, and the qualification gained will equip students to teach within and beyond Wales.

Students on this English medium course will be placed in English Medium Schools only and you do not need to speak Welsh, or live in Wales, to apply for the course. However as part of our commitment to bilingualism we will support you in your understanding of Welsh culture and your Welsh language learning, whether you are a complete beginner or a fluent user of the language.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • You will be based at the University’s Normal site campus which has its own library and resource centre housing an extensive range of bilingual primary and early years resources.

 • We provide a stimulating learning environment and you will meet staff and trainees working on a variety of curriculum development projects. Understanding and learning to conduct educational research will be a key focus.

 • The University’s partnership schools have co-constructed the course and provide a varied and supportive learning environment.

 • This is an exciting time to train to be a teacher at Bangor as the curriculum has been updated to fit the modern teaching environment

 

Cynnwys y Cwrs

For more on studying degree courses see our Study at Bangor section.

You will spend an average of 20 hours per week in lectures/seminars. You will also need to read, prepare for seminars, complete coursework and prepare teaching resources.

The University-based elements are assessed through coursework and examinations. Your school practice will be monitored by school mentors and link tutors.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

 • Professional and Pedagogical Studies 1
 • Core Studies 1
 • School Experience 1: Fundamentals in Learning, Teaching and Assessment
 • Fundamentals in the development of language and mathematics
 • Developing Health and Well-being
 • Exploring the World

Year 2

 • Professional and Pedagogical Studies 2
 • Core Studies 2
 • School Experience 2: Progression in Learning, Teaching and Assessment
 • Creativity and Expression through language and the arts
 • Progression in the development of mathematics, science and technology
 • Identity and Citizenship

Year 3

 • Professional, Pedagogical and Core Studies 3
 • Close to Practice research: (Dissertation)
 • School Experience 3: Innovation and Leadership in Learning, Teaching and Assessment
 • Subject Studies: Innovation in Curriculum Design and Delivery

 

School Experience

You will work alongside, and with support from, experienced teachers to develop as a class teacher. This will help you to become familiar with the foundation phase framework and national curriculum and the new developing curriculum for Wales. You will learn how to plan appropriate schemes of work and consider assessment and reporting strategies. There are at least eight weeks of school placement each year in a wide variety of settings.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Primary Education (Wales and beyond through the CaBan partnership).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

BA (Hons) Primary Education with QTS (3-11) is recognised across Wales and England and is often transferable* further afield for entry into the teaching profession. It fully prepares you for the demands of teaching in Wales and beyond.

The CaBan programmes prepare you for a wide range of roles within education and develop essential leadership skills. There is a growing body of evidence that school leadership has an impact on student outcomes second only to the influence of teachers in the classroom. Within the CaBan partnership we have international expertise and experience of the latest leadership theory and research. This expertise impacts on both the content of this programme and the significant developments across the region and national level with respect to developing strong and effective leadership teams in our schools.

The programme offers short/full placements in Primary and Special Schools, Outdoor Centres and other education related settings to ensure you have enhanced experience specific to your individual interests.

The programme is co-constructed, delivered and assessed with a network of excellent partnership schools across the region.

*Those seeking to teach outside Wales and England should check recognition and transferability of Qualified Teacher Status with the respective country’s Teachers’ Professional Body.

Cyflogadwyedd a’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Mae cyrsiau a gynigir gan yr Ysgol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i rai sydd â diddordeb mewn addysgu, dylunio cynnyrch a gweithio gyda phlant.

Gall graddedigion hefyd edrych ymlaen at gyfleoedd mewn amrywiaeth o lwybrau gyrfa eraill. Gallai'r cyfleoedd gyrfa diddorol hyn gynnwys:

 • gwaith cymdeithasol
 • gofal plant
 • gwaith ieuenctid a chymunedol
 • cyhoeddi, newyddiaduraeth a'r cyfryngau
 • addysg amgueddfeydd ac orielau
 • llyfrgelloedd
 • gwasanaethau cyhoeddus
 • adnoddau Dynol
 • diwydiant

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

 • Typically 120 tariff points from GCE A Levels or equivalent.*
 • Grade B/Grade 5 in the GCSE examination in any of the following: English Language, English Literature, Welsh First Language, Welsh Literature. Where an equivalent to a grade B in either English Literature or Welsh Literature is achieved, a minimum of a grade C/grade 4 must be achieved in the corresponding GCSE examination in English or Welsh First Language.
 • Grade B/Grade 5 in the GCSE Examination in Mathematics or Mathematics-Numeracy must also be achieved.
 • Candidates who hold Grade C in maths and/or English/Welsh First Language will be eligible to apply and commence the course.  These students will be given the opportunity and support to take GCSE grade B equivalence tests during the programme. QTS will not be awarded until the equivalency has been achieved. There are also many qualifications accepted as equivalent to grade B in Mathematics and English Language – please contact us for information.  
 • GCSE Grade C/Grade 4 in Science.
 • A willingness and positive attitude towards seeking to improve personal use of the Welsh language.
 • Applicants are required to undergo an enhanced DBS check for the child workforce including a check of the children’s barred lists.  Applicants who have lived outside the UK are also required to undertake a criminal records check in their countries of residence.   
 • Applicants are required to undergo a health check.

Applicants should reflect carefully on their ability to meet the rigours and demands of the profession. Refer to the Considerations for Applicants to Initial Teacher Education Programmes.

We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements - IELTS Level 7 overall (with no element below 6.5)).

*Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com.

 

 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs:

 • DBS check £44

Necessarily Incurred Costs:

 • Travel to School Experience placements 

Optional Costs:

 • Graduation Ceremony
 • Child Protection course
 • Additional training courses

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Tel: 01248 382408
E-mail: education@bangor.ac.uk

Pam dewis astudio yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

 • 1af yn y DU gyda 100% am foddhad myfyrwyr am Ddylunio Cynnyrch - NSS 2019
 • 20 uchaf am Ragolygon Graddedigion - Guardian Good University Guide 2019
 • 9fed am Ansawdd Ymchwil - Complete University Guide 2020
 • Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019)
 • Mae gan yr ysgol bartneriaethau cadarn gydag Ysgolion Cynradd ac Uwchradd i ddarparu amgylcheddau hyfforddi amrywiol a chefnogol.
 • Mae gennym Ganolfan Ddylunio bwrpasol i ddysgu myfyrwyr gradd Cynllunio Cynnyrch. Mae'r ganolfan yn cynnwys ystafell TG/ystafell ddarlithio gyda chyfarpar da, gweithdy gydag amrywiaeth gynhwysfawr o beiriannau a chyfarpar CNC, storfeydd a swyddfeydd.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf