Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio Ôl-radd

Mae gan yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol enw da am hyfforddiant athrawon.

Mae gan yr Ysgol hefyd bartneriaethau efo ysgolion Cynradd ac Uwchradd i ddarparu amgylcheddau hyfforddi amrywiol a chefnogol. O dan oruchwyliaeth staff brwdfrydig, mae’r Ysgol hefyd yn darparu ystod eang o gyrsiau blaengar sy’n arwain at ystod o gymwysterau ôl-radd.

Cewch fwy o wybodaeth am ein cyrsiau ôl-radd yma.

TAR Cynradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig

Rhaglenni Meistr a Doethuriaeth

*Rhoddir manylion y cwrs mewn Saesneg gan mai cwrs cyfrwng Saesneg yw hwn.
**Rhoddir manylion y cwrs mewn Cymraeg, ond noder mai cwrs cyfrwng Saesneg yw hwn.

CaBan - Partneriaeth Gogledd Cymru gyda’r dysgwr yn ganolbwynt iddi

Mae CaBan yn ganolfan gydweithredol newydd a sefydlwyd i ddarparu Addysg Gychwynnol Athrawon yng ngogledd Cymru rhwng Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, ysgolion arweiniol ac ysgolion rhwydwaith a GwE. Mae’r cydweithrediad newydd ac unigryw hwn yn dod â rhagoriaeth dau sefydliad addysg athrawon sefydledig i fodel newydd sy’n elwa ar ddealltwriaeth amgylcheddau dysgu Cymraeg a Saesneg tra’n cadw ei bwyslais ar baratoi darpar athrawon ar gyfer yr amgylchedd dysgu yng Nghymru. Yn unigryw, mae pob grŵp partner wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth ddyfeisio cyfres o raglenni Cynradd ac Uwchradd rhagorol ar gyfer Addysg Athrawon, ar lefel israddedig ac ôl-radd, sy’n rhoi ystyriaeth i’r hyn sy’n ofynnol i baratoi athrawon eithriadol ar gyfer Cymru a thu hwnt. I gael gwybod mwy...