Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Tachwedd 2018

Trawsnewid addysg yng Nghymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi'r angen i recriwtio a dal gafael ar arweinwyr ysbrydoledig er mwyn cyflawni ei chenhadaeth addysgol. O ganlyniad, mae llwybr clir i ddatblygu arweinyddiaeth o arweinwyr canol i benaethiaid gweithredol wedi'i lunio. 

Enillodd Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Yr Athrofa) y tendr i achredu rhaglenni Arweinyddiaeth y Consortia Cenedlaethol, gydag athrawon yn cael cyfle i ennill achrediad yn amrywio o PGCert i gymhwyster doethuriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2018

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at achredu Rhaglen Arweinyddiaeth Genedlaethol

Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro a gynhelir yr wythnos hon (dydd Mercher 7 Tachwedd), ac sy’n cynnwys y siaradwr gwadd ysbrydoledig Syr John Jones, yn benllanw tymor o dorri tir newydd ar gyfer y consortia addysg (CSC, EAS, ERW a GwE ). Dyma'r rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf o ganlyniad i gydweithio rhwng y pedwar consortiwm i gael dilysiad gan bartneriaid achredu Prifysgol Bangor a'r Athrofa (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a'r rhaglen gyntaf i’w chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sefydlwyd yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2018