Blwyddyn lwyddiannus i Nia

Mae merch sy’n mwynhau gweithio a phlant oed Cynradd wrth ei bodd gyda’i swydd newydd.

Eleni fe raddiodd Nia Prichard Williams, 28, o Flaenau Ffestiniog sydd yn wreiddiol o Borthmadog, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Nia Prichard WilliamsNia Prichard WilliamsPlentyndod ym Mangor. 

Ym mis Mehefin eleni, cafodd ei swydd ddelfrydol ei hysbysebu yn y wasg. Cychwynnodd ar ei swydd ym mis Gorffennaf, fel Swyddog Datblygu i’r Mudiad Meithrin yn Sir Ddinbych.

Mae Nia yn gyfrifol am dros 40 o grwpiau Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin yn Sir Ddinbych. Dywedodd Nia:
‘Dwi wrth fy modd gyda phlant oedran meithrin. 'Mai'n fendigedig gweld eu datblygiad yn ystod eu cyfnod yn y cylchoedd'. Mae'r profiadau o fewn y swydd yn werth chweil!

Astudiodd Nia yng Ngholeg Meirion Dwyfor ac wedi hynny fe fu’n rhedeg cylch meithrin, cyn iddi benderfynu gwneud Gradd Sylfaen.

Treuliodd gyfnod fel cymorthwraig yn Ysgol Dolwyddelan, ond roedd hi yn benderfynol o fynd yn ei blaen i’r Brifysgol.

Wedi iddi wneud ymholiadau, fe gafodd hi ymuno a thrydedd flwyddyn cwrs BA Astudiaethau Plentyndod.

Erbyn hyn, mae ganddi uchelgais i fynd yn ei blaen eto. Ychwanegodd Nia:
'Gobeithiaf i'r dyfodol dychwelyd i'r Brifysgol i astudio cwrs TAR Cynradd, Cyfnod Sylfaen.'


Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013