F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2015

Yn ddiweddar, bu i’r adran Dylunio Cynnyrch a Thechnoleg yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor gynnal rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru. Yn y gystadleuaeth Fformiwla 1 boblogaidd hon daeth naw ysgol uwchradd leol at ei gilydd i gystadlu am leoedd yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig a gynhelir ym mis Mawrth. Os byddant yn llwyddiannus, byddant wedyn yn cymryd rhan yn  Rownd Derfynol y Byd F1 mewn Ysgolion 2015 a gynhelir yn Singapore.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i rhannu’n dri dosbarth - Dosbarth Fformiwla 1, Dosbarth Rookie F1 a Dosbarth Bloodhound, gyda phob dosbarth yn dylunio car F1 i raddfa ar gyfer y dyfodol.

Y rhai buddugol yn Rownd Derfynol Gogledd Cymru oedd: 

Dosbarth F1

Tîm Tachycon F1

Ysgol Uwchradd Dinbych

Dosbarth Bloodhound         

Tîm Limitless F1

Ysgol Uwchradd Cei Connah

Dosbarth F1 Rookie

Tîm Tyrbo

Ysgol Gyfun Llangefni

Mae’r F1 mewn Ysgolion yn her amlddisgyblaethol lle mae timau o ddisgyblion rhwng 9 ac 19 oed yn cydweithio i ddylunio, dadansoddi, cynhyrchu, profi ac yna rasio ceir F1 pren balsa bychan sy'n gweithio ar nwy. “Mae’r her yn ysbrydoli disgyblion i ddefnyddio TG i ddysgu am ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arwain/gwaith tîm, sgiliau cyfryngau a strategaeth ariannol a'u cymhwyso mewn ffordd ymarferol, ddychmygus, gystadleuol a chyffrous.” Mae timau'n cael eu beirniadu ar gyflymder y car, yn ogystal â thystiolaeth gefnogol o'r gwaith dylunio, y cyflwyniad llafar, a'r stondinau marchnata.

Trefnir y gystadleuaeth gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru; meddai Bob Cator, Prif Weithredwr: "Diwrnod llwyddiannus iawn eto eleni. Diolch i'r beirniaid am eu gwaith trylwyr, ac i'r athrawon am eu holl ymroddiad i gefnogi'r disgyblion. Beth am i ysgolion eraill i ymuno efo ni am ddiwrnod o hwyl a datblygu pynciau STEM!"

Meddai Dewi Rhys Rowlands, Cyfarwyddwr y Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor:

“Unwaith eto, roedd ansawdd y gwaith a gynhyrchwyd gan ysgolion uwchradd yn rhagorol. Mae achlysur o’r math yma’n rhoi sylw i feysydd dylunio, peirianneg a thechnoleg ar eu gorau. Mae brwdfrydedd trefnwyr y gystadleuaeth F1, y staff, yr ysgolion sy'n cymryd rhan a’r disgyblion eu hunain wedi bod yn wych unwaith eto eleni.

“Mae’r digwyddiad F1 mewn ysgolion yn gyfle gwych sy’n ysbrydoli disgyblion ifanc i gymryd mwy o ddiddordeb ym maes dylunio cynnyrch a pheirianneg mewn ffordd ymarferol, gyffrous a llawn dychymyg, ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu sgiliau ehangach fydd yn eu helpu i gael swyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015