Hyfforddi i Addysgu - Seminar Wybodaeth

2.00-3.30yp, Dydd Mercher, 3 Rhagfyr, 2014

Adeilad Alun, Ffordd y Coleg, Bangor

Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro ysgol uwchradd yn ein seminar gwybodaeth. Bydd y tîm Hyfforddi Athrawon Uwchradd wrth law i ateb eich cwestiynau. Dewch i gyfarfod â staff Addysg, darganfod mwy am y grantiau hyfforddiant hael (hyd at £20,000) a sut i wneud cais i ddechrau eich cwrs hyfforddi athrawon ym Medi 2015. 

Gweler atodiad am fanylion pellach.

Archebwch eich lle drwy e-bostio: jennifer.williams@bangor.ac.uk

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2014