Myfyrwyr Addysg Gynradd yn mynd i’r afael â diwylliant Tsieineaidd

Cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen BA Addysg Gynradd cyflwyniad unigryw i ddiwylliant Tsieineaidd, diolch i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

I ddathlu cychwyn y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, bu’r myfyrwyr yn mynychu gweithdai ymarferol ar gelf, coginio, cerddoriaeth a dawns Tsieineaidd gyda staff y Sefydliad Confucius. Pwrpas y sesiynau oedd ymgyfarwyddo’r myfyrwyr â thraddodiadau Tsieineaidd ac i’w hannog nhw i ddefnyddio’r wybodaeth newydd yma yn eu gyrfaoedd dysgu.

“Mae'n ddyletswydd ar ein myfyrwyr i gyflwyno profiadau sy'n ddiwylliannol amrywiol i blant sydd â photensial i wella a chyfoethogi'r addysgu”, meddai Elin Williams, Darlithydd mewn Addysg (Blynyddoedd Cynnar). “Roedd mynychu'r gweithdy un dydd nid yn unig yn fuddiol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, ond yn ogystal yn eu galluogi i rannu arfer dda yn ystod eu profiad ysgol.”

Bu myfyrwyr yn trio caligraffeg Tsieineaidd yn ystod y weithdy diwylliannolBu myfyrwyr yn trio caligraffeg Tsieineaidd yn ystod y weithdy diwylliannol

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2014