Myfyrwyr Addysg Gynradd yn paratoi i wirfoddoli yn Ghana

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Bangor yn apelio am roddion cyn eu taith i wirfoddoli yn Ghana.

Mae Alice Jones, 22, o Leek yn Swydd Stafford a Paige Nicholas, 21, o Presteigne ym Mhowys, sy'n astudio Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC), yn gofyn i bobl gyfrannu eitemau plant i fynd gyda hwy ar eu taith.

Meddai Alice, "Dwi a Paige wedi gwneud apêl am ddeunydd ysgrifennu, pethau ymolchi a phethau hwyliog i roi i'r plant e.e. teganau, gemau ac ati. Rydym wedi derbyn llawer o ddillad yn barod, ond byddai’n braf cael
eitemau fel rhaffau sgipio, pensiliau lliw a chymhorthion addysgol – byddai’r plant yn falch iawn ohonynt.”

Mae’r ddwy yn teithio gyda rhaglen sydd wedi ei drefnu gan Plan My Gap Year (PMGY) sy’n anelu i wireddu nodau cynaliadwy hirdymor drwy weithio gyda chymunedau lleol. Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y rhaglen Dysgu Saesneg a Rhaglen Cartrefi Plant Amddifad.

Dywedodd Alice, sydd yn ei thrydedd flwyddyn ym Mangor, eu bod yn cychwyn eu taith ar ôl gorffen eu harholiadau terfynol yn yr haf.

“Bydden ni yn mynd i Ghana am fis ym Mehefin, ac yn ôl mewn amser i’r Graddio! Mi oedden ni wedi bwriadu aros yn hirach, ond doedden ni ddim eisiau methu ein seremoni graddio.

“Roedd Paige a minnau eisiau gwirfoddoli mewn lleoliad a fyddai ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Buom yn edrych ar wahanol wledydd, ond ar ôl siarad â gwirfoddolwyr ac ar ôl llawer o waith ymchwil rydym wedi penderfynu dewis Ghana.

“Gan ein bod wedi gwirfoddoli mewn gwahanol ysgolion ym Mhrydain, mi fydd yn ddiddorol i weld y gwahaniaeth mewn strwythur dyddiol yr ysgol!

Bydd y myfyrwyr Addysg Gynradd yn teithio gyda’i gilydd i Ghana, ond yn cyfarfod gyda gwirfoddolwyr eraill ar ôl cyrraedd.

Meddai Alice, “Mi fydden ni’n aros mewn tŷ i wirfoddolwyr yn Kumasi, ble fydd na amryw o raglenni gwirfoddoli yn cael eu cynnal ar yr un pryd. Mi fydd yn dda gallu siarad gyda nhw er mwyn cymharu profiadau.

“Yn y dosbarthiadau, rydym am gychwyn gyda chymorth athro arall ac yn dysgu am y dosbarth a pha strategaethau maen nhw’n ei ddefnyddio. Yna, mi fydden ni’n gallu symud ymlaen i ddysgu’r plant ein hunain neu gyda gwirfoddolwr arall.

“Rydym eisoes wedi derbyn llawer o roddion, ac yn hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi ein cefnogi ni’n barod.  Ond mae dal lle i deganau bychain a deunydd ysgrifennu yn ein cês dillad os oes rhywun eisiau cyfrannu.”

Ar ôl dychwelyd yn ôl adref, bydd Alice a Paige yn chwilio am eu swyddi addysgu cyntaf.

Os hoffech chi gyfrannu eitemau ar gyfer y daith i Ghana, dyma dudalen Alice a Paige sydd gyda rhestr ddymuniadau neu mae modd ebostio Alice: alicejones93@hotmail.com

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016