Ymchwil mewn Addysg: Cynhadledd i Athrawon

YMCHWIL MEWN ADDYSG: CYNHADLEDD I ATHRAWON

7 Tachwedd 2015

Eleni, bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal cynhadledd undydd fydd yn trafod ymchwil sydd wedi ei chynnal gan staff, myfyrwyr ac athrawon ar faterion cyfoes yn y byd addysg.

Mae cysylltu ymchwil gydag addysg yn hanfodol, a mae bod yn gyfredol gyda chanfyddiadau diweddaraf ym myd ymchwil yn hynod o werthfawr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn galw heibio am y diwrnod neu am ran ohono, a wnewch chi gofrestru eich diddordeb gyda Mr Huw Phillips (h.c.phillips@bangor.ac.uk) erbyn 3 Tachwedd. Nodwch os gwelwch yn dda pa weithdai yr hoffech fynychu ac os oes gennych unrhyw anghenion  penodol o ran bwydydd.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad gyda ni, ac edrychwch allan am ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Gweler y PDF a'r rhaglen isod am fanylion pellach.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015