Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau i israddedigion

Astudio trwy’r Gymraeg

Ar hyn o bryd, mae tiwtorialau, seminarau, cymorth gyda gwaith project, a rhai o elfennau’r cwrs ar gael trwy’r Gymraeg ar y cyrsiau Ffrangeg. Diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae myfyrwyr sy’n gwneud Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg yn gallu astudio modiwlau diwylliannol trwy’r Gymraeg hefyd.

Graddau Iaith Sengl:

Graddau 3 Iaith:

Ffrangeg a/gyda phwnc arall:

Sbaeneg a/gyda phwnc arall:

Tsieinëeg a/gyda phwnc arall:

Mwy o wybodaeth

Ysgol Ieithoedd Modern
Ffôn: 01248 382 130
E-bost: ieithoeddmodern@bangor.ac.uk