Cwad mewnol ym Mhrifysgol Bangor

Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau

Myfyrwyr yn defnyddio'r gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau Croeso

Gyda staff academaidd ardderchog, gall myfyrwyr ddatblygu mewn amgylchedd dysgu rhagorol.

Mae'r Ysgol yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys:

  • Cerddoriaeth
  • Cyfryngau
  • Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
  • Diwylliannau
  • Drama
  • Iaith
  • Ieithyddiaeth
  • Llenyddiaeth
  • Perfformio

Adrannau

Mae hon yn adran newydd sy'n ymgorffori elfennau o'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau flaenorol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru a chreu cynnwys newydd ar gyfer yr Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau a'i holl is-adrannau, ond yn y cyfamser, ewch i wefan flaenorol Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau i gael mwy o wybodaeth.

Dyma'r enw newydd ar gyfer Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd gynt. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru a chreu cynnwys newydd ar gyfer yr Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau a'i holl is-adrannau, ond yn y cyfamser, ewch i wefan flaenorol  Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd i gael mwy o wybodaeth.

Mae hon yn adran newydd sy'n ymgorffori elfennau o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth flaenorol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru a chreu cynnwys newydd ar gyfer yr Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau a'i holl is-adrannau, ond yn y cyfamser, ewch i wefan flaenorol  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth i gael mwy o wybodaeth.

Mae hon yn adran newydd sy'n ymgorffori elfennau o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth flaenorol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru a chreu cynnwys newydd ar gyfer yr Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau a'i holl is-adrannau, ond yn y cyfamser, ewch i wefan flaenorol  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth i gael mwy o wybodaeth.

Mae hon yn adran newydd sy'n ymgorffori elfennau o'r gyn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth a'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau flaenorol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru a chreu cynnwys newydd ar gyfer yr Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau a'i holl is-adrannau, ond yn y cyfamser, ewch i wefannau blaenorol  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth a'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau i gael mwy o wybodaeth.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?