Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Cyrsiau

Mae’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yn cynnig chwe modiwl yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr gradd, sef hyd at 40 credyd bob blwyddyn o’ch cwrs. Yn ogystal, mae darlithwyr sy’n siarad Cymraeg ar gael i sgwrsio gyda chi am eich astudiaethau os ydych yn dymuno hynny.

  • Saesneg: 1af am Ddwyster Ymchwil *2019 a 2020* - Good University Guide 2020
  • BA Iaith Saesneg Mae 90% yn mynd ymlaen i weithio a/neu astudio 6 mis ar ôl gorffen y cwrs (Unistats 2017/18)
  • Ieithyddiaeth (pob myfyriwr) Mae 95% yn mynd ymlaen i weithio a/neu astudio 6 mis ar ôl gorffen y cwrs (Unistats gan ddefnyddio Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2016/17)

Anrhydedd Sengl

Dyma restr o’r cyrsiau Gradd Anrhydedd Sengl cyfrwng Saesneg sydd ar gael:

Rydym hefyd yn cynnig gradd mewn:

Cyd-Anrhydded

Dyma restr o’r cyrsiau Cyd-Anrhydded sydd ar gael (mae’r cyrsiau sydd â’u teitl mewn Cymraeg ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg):

Cyrsiau Cyd-Anrhydded Ieithyddiaeth:

Cyrsiau Cyd-Anrhydded Iaith Saesneg: