Ein Cyrsiau

Mae’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yn cynnig chwe modiwl yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr gradd, sef hyd at 40 credyd bob blwyddyn o’ch cwrs. Yn ogystal, mae darlithwyr sy’n siarad Cymraeg ar gael i sgwrsio gyda chi am eich astudiaethau os ydych yn dymuno hynny.

Anrhydedd Sengl

Dyma restr o’r cyrsiau Gradd Anrhydedd Sengl cyfrwng Saesneg sydd ar gael:

Rydym hefyd yn cynnig gradd mewn:

Cyd-Anrhydded

Dyma restr o’r cyrsiau Cyd-Anrhydded sydd ar gael (mae’r cyrsiau sydd â’u teitl mewn Cymraeg ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg):

Cyrsiau Cyd-Anrhydded Ieithyddiaeth:

Cyrsiau Cyd-Anrhydded Iaith Saesneg: