Dissertations

Dissertations held by the Centre for Advanced Welsh Music Studies

 • COCKMAN, Irwen, ‘Traethawd ar Gerddoriaeth gan y Telynor Robert Peilin (c.1613)’ (M.Phil., Wales (Aberystwyth), 1999).
 • DOWD, Robert E., 'British Museum Additional Manuscript 14905' (M.A. New York, 1950).
 • GREENHILL, Peter, ‘The Robert ap Huw Manuscript: An Exploration of its Possible Solutions’, Synopsis (1995); III: Tuning (2000); IV: Technique (1996); V: Metre (1998); VI: Rhythm (1998); VIII: Verse (1995) (private dissertation in progress, 1995–).
 • JONES, Craig Owen, '"Beatbox Taffia": Welsh Underground Music in the 1990s' and '"Small Cylinders of Oxygen": Popular Music in Lesser Used Languages and Strategies for Development' (MA (Bangor), 2002)
 • JONES, Craig Owen, ‘Cantorion Newydd’: A Study of Contemporary Welsh Popular Music (PhD (Bangor), 2006)
 • JONES, Meinir Llwyd, 'John Metcalf - y gwr a'i grefft' (MA, Wales (Bangor), 2001).
 • MEURIG, C. L. ‘The Music of the Fiddler in Eighteenth-Century Wales’ (Ph.D., Wales (Bangor), 2001).
 • MILES, Bethan, ‘Swyddogaeth a Chelfyddyd y Crythor’, 2 vols. (MA, Wales (Aberystwyth), 1983).
 • REYNOLDS, William, ‘A Study of Music and Liturgy: Choirs and Organs in Monastic and Secular Foundations in Wales and the Borderlands, 1485–1645’ (Ph.D. Wales (Bangor), 2002).
 • SCHAEFER, Andre, Le Musica neu beroriaeth de Robert ap Huw, (MA, University of Paris) 1973.
 • WHITTAKER, Paul D., ‘British Museum Additional MS 14905: An Interpretation and Re-examination of the Music and Text’, 2 vols. (MA, Wales (Bangor), 1974).

Other dissertations on Music in Wales, available for consultation either in the Main Library or in the Archive of Traditional Welsh Music:

 • Aled Lloyd DAVIES, ‘Agweddau o gelfyddyd Cerdd Dant’ (MA, Bangor, 1985)
 • Aled Lloyd Davies, ‘Agweddau pellach o ddatblygiad Cerdd Dant’ (PhD, Bangor, 1995)
 • Catrin Elizabeth DAVIES, ‘E.T. Davies – cymwynaswr cerdd : agweddau ar grefft a chelfyddyd E.T. Davies’ (MA, Bangor, 2000)
 • Rhian Glesni DAVIES, ‘A refined and beautiful talent: Morfydd Llwyn Owen (1891–1918)’ (Ph.D, Bangor, 1999)
 • Nia Gwyn EVANS, ‘Bywyd a gwaith y Dr Nansi Richards Jones (‘Telynores Maldwyn’)’ (M.Phil, Bangor, 1994)
 • Gwenan GIBBARD, ‘Rhai agweddau ar hanes cerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, 1884–1943’ (MA, Bangor, 2000)
 • David R. JONES, ‘A Folk-song Romance: Ruth Herbert Lewis (1871–1946)’
  (MA, Bangor, 2002)
 • Elen Wyn JONES, ‘“Ac yna dyddiau Bangor, Ni bu ac ni bydd eu tebyg ...”: golwg ar gyfraniad yr Athro J. Lloyd Williams i fyd canu gwerin yng Nghymru rhwng 1897 a 1914.’ (M.Phil, Bangor, 1999)
 • Ilid Anne JONES, 'Leila Megane : annwylyn cenedl' (MPhil, Bangor, 1991)
 • Rachel LEY, ‘Augusta Hall: Pendefiges Gerddgar’ (MA, Bangor, 1995)
 • Delyth G. MORGANS, “Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw” – agweddau ar grefft a chelfyddyd D. Emlyn Evans (‘Cerddor Trewen’)’ (MA, Bangor, 2001)
 • Carys Ann ROBERTS, ‘“Ffarwel y Telynor i'w enedigol wlad”, Golwg ar grefft John Thomas (‘Pencerdd Gwalia’)’ (MA, Bangor, 1996)
 • Einir Gwenllian THOMAS, ‘Ystatud Gruffudd ap Cynan’ (Ph.D., Bangor, 2001)