Coronavirus (Covid-19) Information

Further studies

Cyfrol 7: Volume 7 (2007)

 • PAUL WHTTAKER
  Ffurfiau Harmonig yn Llawysgrif Robert ap Huw /
  Harmonic Forms in the Robert ap Huw Manuscript

Cyfrol 6: Volume 6 (2004)

 • FRANS BUISMAN
  A Parallel between Scottish Pibroch and Early Welsh Harp Music /
  Cyffelybiaeth rhwng Cerddoriaeth Pibroch Albanaidd a Cherddoriaeth Gynnar Gymreig i'r Delyn
 • DANIEL HUWS
  Notes on the Robert ap Huw Manuscript /
  Nodiadau ar Lawysgrif Robert ap Huw
 • PAUL WHITTAKER
  The Role of Robert ap Huw in the Creation of Lbl MS Add. 14905 / Swyddogaeth Robert ap Huw yng Nghreadigaeth Lbl MS Add. 14905

Cyfrol 4: Volume 4 (2000)

DAFYDD WYN WILIAM

 • Ifan ab y Gof, Llywelyn ab Ifan ab y Gof, a Dafydd ab y Gof (Dafydd Athro): Tri Chyfansoddwr Cerddoriaeth o Fôn? / Ifan ab y Gof, Llywelyn ab Ifan ab y Gof and Dafydd ab y Gof (Dafydd Athro): Three Anglesey Composers?

IRWEN COCKMAN

 • Robert Peilin (c.1575–c.1638) a ‘Josseffüs’, ei Draethawd ar Gerddoriaeth / Robert Peilin (c.1575–c.1638) and his Essay on Music, ‘Josseffüs’