Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaeth Israddedig

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau arloesol i fyfyrwyr israddedig sydd â diddordeb mewn cerdd, cyfathrebu, y cyfryngau, y theatr a newyddiaduraeth.

Astudio trwy’r Gymraeg

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio mewn mwy nag un iaith yn gryn fantais o ran cyflogadwyedd, a bydd medrau yn y Gymraeg yn rhoi mantais arall ichi yn y farchnad swyddi yng Nghymru. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau yn ceisio darparu cymaint o gyfleuon â phosib i fyfyrwyr astudio trwy’r Gymraeg. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.