Peirianneg Electronig a Cherddoriaeth BA (Cydanrhydedd)

Cod UCASW3H6
CymhwysterBA (Cydanrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120-112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Students on this joint honours degree will spend half their time studying electronic engineering and half their time studying music. At the School of Electronic Engineering students will focus onaspects of electrical technology applicable in electronic music production including mathematics, circuit theory and design, programming languages and principles. At the School of Music students can choose from a wide range of modules, including, but not restricted to studies of media and popular music culture, recording and production techniques, the recording industry and undertaking creative music projects.

 • You will study the parts of Electronic Engineering that are most relevant to the music and media industry. How sound and visual arts are recorded, transmitted and played.
 • £2M investment in laboratory and teaching. We have a brand new teaching laboratory equipped with industry standard hardware.
 • The School covers a breadth of musical, intellectual and creative activity including musicology composition and performance. From Stravinsky to the Sex Pistols and beyond.
 • We use VHDL hardware description language as well as C, JAVA and MATLAB.
 • Integrated circuit design for analogue and digital electronics.
 • 99% graduate employment.
 • Employers value those who are able to work as part of a team. We therefore have a strong emphasis on team projects.
 • We also focus on design in order to bring together different aspects of learning as well as professional behaviour, ethics and standards as well as project management.
 • Undergraduate students use and work in a clean room and have full training in clean room protocol.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • All our Undergraduate students are involved in real research projects during their studies.
 • The School of Music at Bangor has a concert series and runs festivals throughout the year these include student ensembles such as The University Symphony orchestra and resident professional ensembles. Study at an old university with a long and distinguished history of excellence in science.
 • Small class sizes of between 25 to 50 students. This means you will be taught as an individual. The school of music also offers one to one tuition for performance students.
 • We assign every student with a personal tutor to provide support you throughout your studies on both an academic and pastoral level. Pastoral care is very important at Bangor.
 • Bangor University was recently ranked 7th in the whole of the UK (out of 150 institutions) for student satisfaction. The School of Electronic Engineering is rated 1st in Wales and 4th in the whole UK for student satisfaction.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Music modules:

Year 1

Core module:

 • The Study of Music

Optional modules:

 • Music Cultures of the World
 • Composition
 • Solo Performance
 • Making Music
 • Sonic Art

Year 2

Compulsory modules:

At least 20 credits from the following:

 • Musicology
 • Notation and Editing
 • Composition
 • Acousmatic Composition
 • Solo Performance
 • At least one Genre and Composer Study, from a selection that changes from year to year e.g. Reformation Music; Music and Ritual; Music and Politics in 17th-Century England; Postminimalism; Twentieth-Century Women Composers; Frank Zappa; The Violin in World Culture; Minimalism; German Romantic Opera before Wagner; Arnold Schoenberg; Boulez; Wagner; The Beatles; Beethoven and the String Quartet; Dvořák; Brazilian Music and Culture; Music in Twentieth-Century Wales

 Optional modules:

 • Words and Music
 • Songwriting Skills
 • Music Analysis: Schenkerian Techniques
 • Music Analysis: Thematic and Semiotic Techniques
 • Harmony and Counterpoint
 • Arts Administration
 • Music in the Community
 • Community Arts Project
 • Orchestration
 • Composing for Film and the Media
 • Max/MSP Programming 2
 • Ensemble Performance 1
 • Ensemble Performance 2
 • Publishing and Processing Music
 • Recording Techniques

Year 3

Compulsory modules:

You must undertake at least one project-based module. This may be in the School of Music, in the other School, or you may take project-based modules in both Schools. If you choose to undertake project-based modules in Music, you must choose between 30 credits and 40 credits from the following options:

 • Dissertation
 • Edition
 • Composition
 • Solo Performance Project

Optional modules:

 • Genre and Composer Studies, from a selection that changes from year to year e.g. Reformation Music; Music and Ritual; Music and Politics in 17th-Century England;
  Postminimalism; Twentieth-Century Women Composers; Frank Zappa; The Violin in World Culture; Minimalism; German Romantic Opera before Wagner; Arnold Schoenberg; Boulez; Wagner; The Beatles; Beethoven and the String Quartet; Dvořák; Brazilian Music and Culture; Music in Twentieth-Century Wales.

Other optional modules:

 • Songwriting Skills
 • Music Analysis: Schenkerian Techniques
 • Music Analysis: Thematic and Semiotic Techniques
 • Notation and Editing
 • Fugue
 • Arts Administration
 • Music in the Community
 • Community Arts Project
 • Composing for Film and the Media
 • Acousmatic Composition
 • Ensemble Performance 1
 • Ensemble Performance 2
 • Conducting
 • Publishing and Processing Music
 • Editing Medieval Music
 • Teaching Techniques for Instrumental Performance
 • Recording Techniques
 • Dissertation: Music in the Community
 • Vocal Pedagogy

Electronic Engineering modules:

Year 1

Compulsory modules:

 • Mathematics I
 • Mathematics II
 • Joint Honours Laboratory 1
 • Circuit Design
 • Digital Circuits and Design
 • Circuit Theory

Year 2

Compulsory modules:

 • Engineering Analysis: Mathematical Methods
 • Engineering Analysis: Linear Systems
 • Digital Circuits and Design 2
 • Analogue Electronics
 • Joint Honours Laboratory 2
 • Project Planning and Management

Year 3

Compulsory modules:

 • Signal Processing
 • Electromagnetics
 • Information and Coding for Communications
 • Business Process Re-engineering
 • Microwave System Design Techniques and Applications
 • Control Systems

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Peirianneg Electronig a Cherddoriaeth.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

This joint honours course is designed to prepare you for a career in the delivery of sound and vision. This course sits at the interface of creativity and technology. Past students have set up their own recording studios, become professional performers and also gone onto postgraduate study and teaching.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

The entry requirements below are Engineering requirements. Please also check with the School of Music for any additional requirements.

For 2019 entry:

 • 120-112 tariff points from level 3 qualifications* in any subjects (Electronics, Design and Technology, Physics and Maths welcome, but not essential), plus GCSE in Science, Maths, English or Welsh Language at grade C. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com. 
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).

For 2018 entry:

 • 120-112 tariff points from level 3 qualifications* in any subjects (Electronics, Design and Technology, Physics and Maths welcome, but not essential), plus GCSE in Science, Maths, English or Welsh Language at grade C. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com. 
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions
School of Music
Tel: 01248 382118
E-mail: music@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/music

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2017).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae gogledd Cymru wedi ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld â nhw ar draws y byd yn 2017 yn ôl y Lonely Planet yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety newydd i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Dim cyrsiau yn adran hwn y prosbectws

Camau Nesaf