Music MPhil

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Music
  • Cymhwyster: MPhil
  • Hyd: 2 years full-time; 4 years part-time.

Research degrees can be gained in the areas of Musicology, Performance and Composition. Normally the research project will be limited to any one area. Performers, however, will follow, in addition to their practical studies (60%), an agreed programme of original research into historical study, performance practice, editing oranalysis, focusing on aspects related or central  to repertoire performed (40%). Structure of Programme As a research programme, the course does not have a modular outline. Each student receives close supervision on an individual and original project, which has the potential to make a new and substantial contribution to the field. Each student has a supervisory committee, led by the main supervisor, assisted by two other staff members with relevant expertise. Research students have regular meetings with their supervisor and are entitled to consult other members of their committee as appropriate. They are also encouraged to present reports on their work in seminars and colloquia during  each of their period of study. Final assessment will be through viva voce examination through an appointed panel. The panel consists of one internal examiner from within the University / School (not identical with members of the supervisory committee), one external examiner, who is an expert in the field, and a chair. 

Submission:

  • Historical Musicology / Editorial Musicology: Thesis of 60,000 words or equivalent
  • Composition: Portfolio of compositions, consisting of around 70 minutes of music (depending on complexity); accompanying essay of 5,000-7,000 words on style, technique and aesthetic which contextualises the submitted portfolio.
  • Performance: (i) one full-length public recital (40-50 mins) and one CD (40-50 mins), featuring different repertoire (60%) (ii) dissertation on a related area (20,000 words) or a composition of comparable length for the instrument in question (40%).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

A degree at British Master’s standard: normally merit degree or equivalent. Applicants will be expected to prepare a proposal of a project, appropriate to the duration and academic level of the course. Performers will have to audition or, alternatively, submit a recent unedited recorded video performance, featuring contrasting repertoire (45-60 minutes). Musicologists and composers will be asked to submit samples of their work. For non-native English or Welsh speakers, proficiency in English – IELTS overall result of 6.5 with no individual score lower than 6.0.

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

A research postgraduate degree is the highest attainable study qualification. During the programme, students will make a significant and original contribution to their subject area and become a leading expert in this field. The learning process, although supervised, is independent, self-motivated and self-directed. Together with their subject-specific expertise, this makes candidates qualified for managerial positions or for an academic career.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The School of Music has traditionally been strong in establishing collaborative links, often combined with full funding (through schemes such as KESS, and KTP).

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Cyrsiau Eraill

MA by Research

MMus by Research

PhD

Camau nesaf