Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ebrill 2020

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Wedi Gohirio: Cynhadledd - Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL572DG
Amser:
Dydd Iau 23 Ebrill 2020 – Dydd Gwener 24 Ebrill 2020
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Mwy o wybodaeth:
http://policing-ethnographies.bangor.ac.uk

Wedi'i ohirio: Cynhadledd - Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Mae'n ddrwg gennym ddweud bod y digwyddiad yma wedi'i ohirio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustera a siom y gallai hyn ei achosi ond mae'r Brifysgol wedi penderfynu gohirio nifer o ddigwyddiadau a chynadleddau. Rydym yn monitro'r sefyllfa mewn perthynas a'r pandemig Coronafirws (COVID-19) yn ofalus, a'n blaenoriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn yw lles myfyrwyr, staff, ymwelwyr a'r gymuned leol.

Gwelwyd bod ethnograffeg yn fethodoleg hanfodol ar gyfer mynd mewn i'r byd plismona a'i ddeall. Mae'r maes plismona cyfoes 'lluosog' yn cynnwys llu o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan wahodd llwybrau newydd ar gyfer ymchwil a thrafodaeth ethnograffig. Mae'r gynhadledd ddeuddydd hon yn dwyn ynghyd ysgolheigion ac ymarferwyr plismona i drafod a rhannu dealltwriaeth o waith maes ethnograffig a wnaed gyda gweithredwyr plismona a gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli cymdeithasol ar draws gwahanol gyd-destunau.

Rydym yn croesawu papurau gan ymchwilwyr - anogir ymchwilwyr doethurol yn arbennig i gyflwyno papurau - rhai sydd wedi gwneud gwaith maes ethnograffig gyda ffurfiau plismona lluosog (e.e. swyddogion gwarchod ffiniau, grwpiau cymdeithasau sifil, cwmnïau diogelwch preifat) a'r rheini sy'n ymchwilio i ffurfiau mwy traddodiadol o blismona'r wlad trwy ddull ethnograffig. Rydym hefyd yn croesawu gweithwyr proffesiynol ym maes plismona sydd â diddordeb mewn defnyddio ymchwil ethnograffig ar gyfer ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth.