Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau Israddedig

Astudio trwy’r Gymraeg

Nid oes cyrsiau Gwyddorau Eigion ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ond mae’r modiwlau cyfrwng Cymraeg canlynol ar gael:

Blwyddyn 1

  • Tiwtorial 1
  • Sgiliau Ymchwil Rhagymadroddol
  • Bioleg Môr: Gwaith Ymarferol 1

Blwyddyn 2

  • Cyfathrebu Gwyddoniaeth
  • Bioleg Môr: Gwaith Ymarferol 2

Blwyddyn 3

  • Project Maes Tramor VIMS (UDA)
  • Project Maes Rhynglanw
  • Traethawd Hir

Yn ogystal, mae staff academaidd sy’n siarad Cymraeg ar gael i’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno trafod eu gwaith yn anffurfiol yn y Gymraeg.

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

Cyrsiau cyfrwng Saesneg