Yr Athro John Turner yn gwenu ar y camera gyda'r afon Menai yn y cefndir
Yr Athro John Turner
Credit:David Roberts, Prifysgol Bangor

Croeso gan John Turner, Pennaeth yr Ysgol Amdanom ni

Croeso i'r Ysgol Gwyddorau Eigion, un un o'r adrannau gwyddor môr fwyaf yn Ewrop.  

Rydym yn adran gwyddor môr amlddisgyblaethol wedi ein lleoli ar lannau'r Fenai yng ngogledd Cymru.

[0:02] Yng geiriau Syr David 

[0:04] rydym yn wynebu trychineb byd-eang o'n gwneuthuriad ni ein hunain.

[0:16] Newid hinsawdd, colli cynefinoedd, llygredd a difodiant y trychfilod 

[0:18] yn bygwth diwedd gwareiddiadau, 

[0:19] a dinistrio rhan helaeth o

[0:22] fyd natur. Llygredd plastig ymhob 

[0:26] afon a môr yn llygru ein bwyd, 

[0:28 ]ac yn lladd miloedd o adar 

[0:30] ac anifeiliaid y môr bob blwyddyn.

[0:36] Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cynyddu, 

[0:39 ac yn y 30 mlynedd diwethaf collasom fforestydd

[0:41] glaw maint De Affrica - sy'n hanfodol ar gyfer 

[0:44] cadw a storio llwythi o garbon.

[0:49] Ond, does dim rhaid i hyn fod...

[0:55] Gyda'r wybodaeth iawn, gallwn wneud gwahaniaeth. 

[0:58] Gyda'r ymchwil iawn, gallwn gynllunio dyfodol

[1:01] arall ar gyfer ein planed.

[1:03] ac, ym Mhrifysgol Bangor, gallwch chwarae 

[1:06] eich rhan chi yn hynny. Trwy astudio'r 

[1:09] potensial sydd i greu ynni adnewyddol gyda'r tonnau a'r llanw 

[1:13] ar fwrdd llong ymchwil y brifysgol...

[1:15] Trwy ymchwilio i ymddygiad y gwenyn a 

[1:17] thechnegau i adfer cynefinoedd  

[1:19] ar fferm y brifysgol ac ailgyflwyno rhywogaethau brodorol 

[1:22] er mwyn gwella'r peilliad... Trwy ddefnyddio

[1:25] data o ddyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd i dywys

[1:27] ein camau gweithredu ar lygredd yr awyr ac allyriadau, 

[1:29] lefelau nitradau, ansawdd y pridd ac ynni'r haul

[1:32] Dyna pam ddewisais i astudio yn 

[1:36] yr Ysgol Gwyddorau Eigion...y Gwyddorau Naturiol...

[1:38] Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig.

[1:44] Ym Mhrifysgol Bangor, Gogledd Cymru

[1:50] dysgwch fwy am fyw a dysgu rhwng y môr a'r mynydd. 

[1:55] Cofrestrwch am un o'n diwrnodau agored ni heddiw,

[1:59] ac ewch ymlaen i wneud gwahaniaeth.

Ein cyrsiau

MEYSYDD YMCHWIL

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cymryd rhan mewn projectau ymchwil ar draws y byd. Mae eu darganfyddiadau yn helpu i lunio polisïau'r llywodraeth ac yn newid yr union ffordd rydyn ni'n meddwl am bynciau pwysicaf y dydd.

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol

Mae'r Ganolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol (CAMS) yn gweithio i wella effaith ymchwil morol drwy gysylltu ymchwil academaidd â'r byd go iawn.  

MWY O WYBODAETH

Myfyriwr yn gweithio mewn labordy

Cyfleusterau

Mae gan yr Ysgol Gwyddorau Eigion yr holl gyfleusterau ar gyfer addysgu ac ymchwil yn cynnwys llongau ar y glannau a llong ymchwil sy'n mynd allan ar y dyfroedd mawr; a labordai, systemau a meddalwedd o'r radd flaenaf. 

boat on the Menai Straits
Prince Madog yn dod i mewn i'r doc ym Mhorthaethwy

Llong Ymchwil Prince Madog

Mae ein llong ymchwil, sy'n cael ei defnyddio gan Brifysgol Bangor a phrifysgolion eraill, yn galluogi hyd at 10 gwyddonydd ac 20 myfyriwr astudio bioleg, cemeg, daeareg a ffiseg ein moroedd. 

CYFLEON I YMUNO Â NI

Cymdeithas Alumni yr Ysgol Gwyddorau Eigion (SOSA)

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Swyddi a chyfleon

Ysgol Gwyddorau Eigion, Porthaethwy, LL59 5AB

Sut i'n cyrraedd

Ysgol Gwyddorau Eigion, Porthaethwy, LL59 5AB

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?