Dr Aled Llion Jones

Senior Lecturer in Welsh & Medieval Literature

Adran y Gymraeg - Dept of Welsh

Prifysgol Bangor - Bangor University

Ffordd y Coleg

Bangor

LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk

http://facebook.com/YsgrifauBeirniadol/ 

+44 (0)1248 382243