Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae eich profiad yn y brifysgol yn fwy na dim ond astudio, mae hefyd yn ymwneud â pharatoi eich hun i gael gwaith ar ôl graddio.

Mae Prifysgol Bangor ac Ysgol Busnes Bangor yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau i helpu myfyrwyr i hybu eu rhagolygon gyrfa, fel cyfleoedd profiad gwaith, cyngor am yrfaoedd, gweithdai sgiliau a digwyddiadau gyrfaol.  

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn ystod semester un. Mae'r Ffair yn gyfle rhagorol i gwrdd â chyflogwyr, dysgu mwy am interniaethau, cynlluniau graddedigion a swyddi, a rhoi syniad o'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano. Mae'r clinig CV galw heibio yn cynnig cyngor gwerthfawr am sut i wella eich CV.  

Profiad gwaith

Mae Ysgol Busnes Bangor yn hysbysebu interniaethau a swyddi'n rheolaidd i fyfyrwyr, ac mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun interniaeth i israddedigion a chyfleoedd i wirfoddoli. Bwriad yr opsiynau hyn yw rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwaith gwerthfawr, datblygu sgiliau allweddol a gwneud penderfyniadau gwybodus am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Gellwch gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i gael interniaethau a phrofiad gwaith.

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Mae Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor yn darparu ystod eang o adnoddau i'ch helpu i gyflawni eich dyheadau fel graddedigion. Maent yn cynnig lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, gwaith rhan-amser a chyfleoedd i wirfoddoli a mentora.

Gellwch gael rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Bangor.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Bwriad cynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw gwella rhagolygon gyrfaol myfyrwyr Bangor, ar hyn o bryd ac yn y tymor hir. Mae'n galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu sgiliau trosglwyddadwy trwy ennill cydnabyddiaeth am y gweithgareddau maent wedi cymryd rhan ynddynt yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Gellwch gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Gwobr Cyflogadwyedd Bangor eich helpu chi.