Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Diweddaraf

Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tseineaidd ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2020

Enillwyr Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd

Yn ddiweddar, cynhaliodd y tri Sefydliad Confucius yng Nghymru Gystadleuaeth Celf Tsieineaidd i bob disgybl yng Nghymru ar y thema o ddathlu'r cyfeillgarwch rhwng Cymru a Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2019

Sefydliad Confucius yn ymuno â Choleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Yr haf hwn bydd sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn dod yn rhan o Goleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Gwersyll Haf China 2019

Ym mis Gorffennaf 2019, cymerodd grŵp o 11 o fyfyrwyr ran mewn Gwersyll Haf yn Tsieina a drefnwyd gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2019

Tseina yn cyrraedd Porthaethwy

Yn ystod wythnos ola’r tymor, bu 150 o ddisgyblion Ysgol David Hughes Porthaethwy yn dysgu mwy am ddiwylliant a iaith Tseina gan arbenigwyr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2019