Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medical Education Practice PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Medical Education Practice
 • Cymhwyster: PGCert

This course has been designed to meet the local, regional and national needs in developing the knowledge, skills and competencies of clinical educators and learning facilitators working in health and related clinical services. It will provide a framework in which clinical educators can critically review and develop theoretical perspectives and practical skills in facilitating their students / trainees experience.

During the course students will systematically and creatively analyse the complexities of clinical education using techniques which build on their own experience. The course will involve active and reflective learning and ensure the integration of contemporary theory and practice.

The course will help prepare clinicians to assume leadership positions in clinical education in their own profession and cooperate in developing multi professional aspects of clinical education.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

This programme will equip clinical educators with a greater breadth and depth of knowledge and understanding of medical education including:

 • An in-depth knowledge and understanding of specific issues at the forefront of theory and practice in medical education.
 • A critical understanding of the requirement of clinical performance assessments and appraisal for fitness to practice.
 • A critical understanding of the standard setting processes.
 • A critical understanding of the basic tenets of good adult pedagogy.
 • A practical understanding of the methods used to facilitate learning.
 • The ability to appraise the goals of assessment and the impact of assessment on student learning.
 • The ability to evaluate the relevance, validity and reliability of assessment methodologies.
 • The ability to critically review and reflect on contemporary adult learning and medical education literature relating to the application of simulation teaching technology and apply this to own simulation practice experience.
 • Reviewing ethical issues relating to teaching and learning facilitation in a clinical context.

Compulsory modules:

Gofynion Mynediad

Applicants to this course should normally be qualified clinicians, with some experience of, or access to, supervising and / or teaching in their daily work. A degree, degree level qualification, or professional qualification supplemented by relevant experience will normally form part of the applicants profile.

Please note: Due to Visa issues this programme is not usually open to international (non EU) students.

Sut i Ymgeisio

Please note: Due to Visa issues this programme is not usually open to international (non EU) students.

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course will improve employability and enhance career progression for clinicians including advancement onto the consultant grade.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf