Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mehefin 2015

Cynigion Penblwydd Aelodaeth i’r Gampfa 1af Gorffennaf tan 1af Awst

Prisiau unigryw ar yr aelodaethau dilynol i’r gampfa yn unig:

Aelodaeth i’r Gampfa yn Unig i Staff dim ond £179

Aelodaeth i’r Gampfa yn Unig i’r Cyhoedd dim ond £225

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2015

Cystadleuaeth Meistri Codi Pwysau Ewrop yn dod i Fangor

Cynhelir cystadleuaeth Codi Pwysau Meistri Ewrop yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, Canolfan Brailsford rhwng 13 - 20 Mehefin, 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Efrydiaeth PhD ym maes Ffisioleg Gardiofasgwlaidd Glinigol

Mae Dr Aamer Sandoo, Dr Jonathan Moore a Dr Yasmeen Ahmad yn gwahodd ymgeiswyr i wneud cais am efrydiaeth PhD wedi ei chyllido'n llawn (£13,000 y flwyddyn, ynghyd â ffioedd dysgu ar gyfradd y DU/UE) fydd yn ymchwilio i effaith ymyriadau newydd a all leihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd mewn cleifion ag arthritis rhiwmatoid.  Bydd y project yn adeiladu ar brojectau cydweithredol presennol gyda Chanolfan Rhiwmatoleg Peter Maddision a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015

Swyddog Cefnogi Project Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (£11.03 yr awr) dros dro (3 mis) uchod yn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio â Dr Eleri Siân Jones ar broject a gyllidir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef astudiaeth ddilysu draws ddiwylliannol o holiadur Pryder Ynghylch Perfformio. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015