Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athletwraig o Fangor yn derbyn gwobr Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn

Catrin Jones: Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y FlwyddynCatrin Jones: Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y FlwyddynCatrin Jones, 17 oed o Fangor, yw Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn, teitl a roddir i godwr pwysau Olympaidd am berfformiadau a llwyddiannau eithriadol. 

Ar hyn o bryd mae Catrin yn Uwch Bencampwr Cymru ac yn ddeiliad record Prydain i rai dan 20 oed. Mae hefyd wedi derbyn Bwrsariaeth Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Cafodd Catrin flwyddyn lwyddiannus arall, gan symud i fyny i'r categori pwysau 53kg ac ennill y dosbarth Cymreig Uwch ar y lefel honno, gan dorri pob record Gymreig bresennol. Yn ddiweddar bu'n cystadlu fel y cystadleuydd ysgafnaf ac ieuengaf yn y cystadlaethau Prydeinig Uwch, gan dorri'r recordiau Cymreig gyda'i chodiadau drwodd a thro a symud i fyny i rengoedd athletwyr y gymanwlad. Arweiniodd hyn iddi gael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau'r Gymanwlad a gynhelir yn Awstralia ym Medi.

Meddai Ashley Metcalfe, Prif Weithredwr Sefydliad Codi Pwysau Prydain: "Mae Catrin wedi rhoi'r cyfan i'r gamp yma ers nifer o flynyddoedd bellach ac er ei bod mor ifanc mae bob amser yn broffesiynol a hyderus ac mae'n bleser cael ei chwmni. Mae BWL yn hynod falch o gael Catrin i'n cynrychioli ar lefel genedlaethol ac mae'n gwirioneddol haeddu derbyn teitl Codwr Pwysau Ifanc y Flwyddyn 2017."

Mae nifer o godwyr pwysau eraill o Brifysgol Bangor hefyd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau'r Gymanwlad yn Awstralia fis nesaf. Un ohonynt yw Harry Missangi, derbynnydd Ysgoloriaeth Chwaraeon; un arall yw'r Olympiad Gareth Evans, sy'n gweithio fel Cynorthwywr Chwaraeon yng Nghanolfan Brailsford ac yn ddeiliad sawl record Brydeinig; a Hannah Powell, a raddiodd mewn Gwyddor Chwaraeon y mis diwethaf ac sy'n ddeiliad nifer o recordiau Prydeinig eraill. Mae Prifysgol Bangor yn prysur ddod yn lle hynod boblogaidd ym Mhrydain i rai sydd eisiau dod i'r brig yn y gamp o godi pwysau.

Meddai Dave Jones, Rheolwr Iechyd a Ffitrwydd yng Nghanolfan Brailsford: "Erbyn hyn mae gan Brifysgol Bangor nifer o athletwyr hynod ddawnus sy'n ymarfer yng Nghanolfan Brailsford ac sydd wedi cynrychioli Cymru a Phrydain yn fyd-eang. Gydag agor ein cyfleuster gwych newydd - Platfform81 - yn ddiweddar, sy'n agored i bawb, rydym yn gobeithio y bydd hwn yn helpu athletwyr gyda'u hymarferion i'w galluogi i wireddu eu hamcanion yn y dyfodol." 

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2017