Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor yn disgleirio ar lwyfan y byd codi pwysau

O'r chwith: Hannah, Catrin a GarethO'r chwith: Hannah, Catrin a GarethMae aelod staff, myfyrwraig ac athletwraig sydd wedi derbyn bwrsariaeth leol o Brifysgol Bangor wedi bod yn brysur ar lwyfan codi pwysau’r byd yn ddiweddar.

Mae aelod staff o Ganolfan Brailsford, Gareth Evans, wedi cystadlu nifer o weithiau ar lefel y byd. Roedd yn cystadlu yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 ac roedd yn un o'r ychydig i gynhyrchu snatch pwysau corff dwbl yn y gystadleuaeth. Symudodd i fyny mewn dosbarth pwysau corff i gystadlu ym Mhencampwriaethau’r Gymanwlad Hyn yn Penang, Malaysia yn Hydref 2016. Enillodd Gareth fedal efydd yn y bencampwriaeth yn gyffredinol, ac fe enillodd fedal arian yn y snatch ac yn cadw ei safle fel rhif 1 ym Mhrydain Fawr dros ddau ddosbarth pwysau.

Mae Hannah Powell, myfyrwraig Gwyddor Chwaraeon, yn y prif safle yn ei yn ei dosbarth pwysau ym Mhrydain Fawr. Bu Hannah hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau’r Gymanwlad ym Malaysia ym mis Hydref. Enillodd fedal arian yn gyffredinol, yn ogystal â medal arian yn snatch a’r clean & jerk. Bu Hannah yn cynrychioli Prifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Myfyrwyr y Byd ym Mecsico lle enillodd fedal efydd yn gyffredinol, medal arian yn y snatch yn ogystal â medal arian yn y clean & jerk.

Mae derbynnydd bwrsariaeth chwaraeon lleol gan y Brifysgol, Catrin Jones, sydd yn rhif 1 yn nosbarth Ieuenctid Prydain, wedi cystadlu ym Mhencampwriaethau Ewrop yng Ngwlad Pwyl ym mis Medi lle enillodd medal efydd yn gyffredinol a medal arian yn y snatch. Bu Catrin hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Gymanwlad a Phencampwriaeth y Gymanwlad Iau ym Malaysia ym mis Hydref lle cynhyrchodd cyfanswm i sicrhau medal arian. Ar yr un pryd ym Malaysia, graddiwyd Catrin yn 8fed yn y byd ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Byd.

Straeon perthnasol:
Codi tua’r entrychion!

 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2016