Bronze for Ben in Hill Climb Championship

 

Torrodd Ben ei record bersonol i seiclo’r filltir i ben y bryn mewn ychydig dros bum munud.Torrodd Ben ei record bersonol i seiclo’r filltir i ben y bryn mewn ychydig dros bum munud.Ddydd Sadwrn, 24 Hydref, fe wnaeth Ben Butler, myfyriwr PhD blwyddyn olaf yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, ennill medal efydd yn y British Universities Hill Climb Championship. 

Daeth bron i 200 o feicwyr o brifysgolion ar draws Prydain i roi cynnig ar y ddringfa hynod galed i fyny'r Curbar Gap yn ardal y Peak.  Mae graddiant o 11% dros 1 filltir ar y ffordd hon, sy'n golygu ei bod yn brawf caled iawn ar yr holl ymgeiswyr.  Roedd y beicwyr yn cychwyn yn unigol gyda munud rhwng pob un gyda'u hamser gorau ar y ddringfa yn cael ei nodi.

Gan wybod mai hwn fyddai ei gyfle olaf i gynrychioli Prifysgol Bangor cyn graddio, neilltuodd Ben flwyddyn gyfan o ymarfer yn arbennig ar gyfer y 5 munud eithriadol o ymdrech oedd ei hangen yn y bencampwriaeth. 

Meddai Ben, "Ar ôl cael canlyniadau gweddol barchus dros y 4 blynedd ddiwethaf yn y gystadleuaeth, roeddwn yn meddwl tybed a fyddai gen i siawns o ennill medal yn fy ras olaf fel myfyriwr pe bawn i'n paratoi'n iawn.  Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi cynyddu fy ymarfer i tua 200 milltir yr wythnos ac ers mis Mai rwyf wedi canolbwyntio'n galed ar fy neiet ac wedi colli 10kg.  Wedyn, roedd yn rhaid i mi wneud yn siŵr bod fy meic mor ysgafn â phosibl ... a oedd yn cynnwys cael hyd i'r cydrannau ysgafnaf a thynnu unrhyw beth diangen."

Bu gwaith caled Ben yn werth yr ymdrech, gan iddo feicio i fyny'r allt mewn 5 munud .22.13t eiliad, gan ennill y trydydd safle.  "Roedd fy nerfau'n bur dynn erbyn diwedd y gystadleuaeth.  Roeddwn yn yr ail safle gyda dros 60 o feicwyr yn dal ar ôl ac felly roedd yn rhaid i wylio'r canlyniadau byw yn dod i mewn a gobeithio y byddwn i'n dal yn un o'r goreuon.  Yn y diwedd roeddwn wedi gwirioni'n lân fy mod i wedi cael medal," meddai.

Ben yn dangos ei Medal Efydd.Ben yn dangos ei Medal Efydd.Gyda 5 mis i fynd cyn gorffen ei PhD mewn Geocemeg Môr, bydd Ben yn arafu gyda'i ymarfer am dipyn er mwyn canolbwyntio ar ei thesis.  "Beth rydw i wedi ei ddysgu'n bennaf drwy hyn ydi bod rhoi sylw i fanylion a gwaith caled yn talu yn y diwedd ac mae hynny'n rhywbeth rydw i'n gobeithio'i gymhwyso at fy ngwaith ysgrifennu dros y misoedd i ddod," ychwanegodd.

Pan ofynnwyd iddo pam y dewisodd ddod i Fangor i astudio, dyma oedd gan Ben i'w ddweud: “Fe wnes i ddewis Prifysgol Bangor oherwydd ei henw da rhagorol a'r adnoddau awyr agored gwych sydd i'w cael yng Ngogledd Cymru. Cefais fy nenu'n fuan i ddechrau beicio ar y ffyrdd oherwydd y ffyrdd mynyddig ac arfordirol ysblennydd sydd ar garreg drws Bangor.  Fe wnaeth y Brifysgol fy helpu i wireddu fy uchelgais ym myd beicio drwy yn gyntaf fy annog i sefydlu Clwb Beicio Ffyrdd yn 2011. Yna, fe wnaeth gefnogi fy mherfformiadau mewn rasys drwy roi bwrsariaethau ac ysgoloriaethau chwaraeon i mi mewn blynyddoedd dilynol.  Mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yma yn gwirioneddol werthfawrogi gwerth chwaraeon ym mhrofiad a datblygiad myfyrwyr, sy'n rhywbeth sydd wedi cyfoethogi'r amser rwyf wedi ei dreulio'n astudio ym Mangor."

Am y canlyniadau llawn ewch at: http://my6.raceresult.com/45887/results?lang=en#0_E9BB5B

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2015