Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cynnal cystadleuaeth Sboncen Merched y PSA yn y Brifysgol am y tro cyntaf

Canolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, fydd y llwyfan ar gyfer cystadleuaeth sboncen merched y PSA (Professional Squash Association) yr wythnos hon – y gystadleuaeth gyntaf o’i bath i gael ei chynnal yn y Brifysgol a’r gyntaf hefyd i’w chynnal yng Nghymru. Gan ddechrau ar ddydd Mercher 20 Mehefin, bydd y brwydro dwys dros bum niwrnod yn arwain at gêm derfynol y gystadleuaeth, a gwobr o $5000, i’w chynnal ddydd Sul.

O blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth – gydag ambell un yn teithio o Dde America er mwyn cymryd rhan – bydd rhai o enwau adnabyddus y PSA Word Tour a rhai o chwaraewyr mwyaf addawol Cymru, oll yn chwarae yn erbyn ei gilydd er mwyn cipio’r wobr.

Wrth groesawu’r gystadleuaeth yma, meddai Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol Prifysgol Bangor, Richard Bennett:

“Rydym yn falch iawn o groesawu cystadleuaeth y PSA Karakal yma i Brifysgol Bangor. Rydym yn frwd o blaid hybu cyfranogiad merched mewn chwaraeon ac wrth gefnogi ein athletwyr lleol. Mae’r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau fel bod athletwyr yn gallu cyfuno eu hastudiaethau gyda’u gweithgareddau chwaraeon ac mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i ddangos y cyfleusterau a’r gefnogaeth sydd ar gael yma.”

Mae’r gystadleuaeth hon yn cael ei chefnogi gan Tesni Evans, rhif 1 presennol Cymru, enillydd Medal Efydd yng Ngemau’r Gymanwlad a deilydd un o fwrsariaethau Athletwyr Lleol y Brifysgol. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei noddi gan Karakal, Haystack Dryers, Prifysgol Bangor a noddwyr unigol.

Pris tocynnau yw £5 i blant a £10 i oedolion, gyda thocynnau wythnos ar gael am bris gostyngedig. I brynu tocynnau neu am fwy o wybodaeth am ysgoloriaethau, cysylltwch â Canolfan Brailsford ar 01248 382571 neu drwy e-bostio brailsford@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2018