Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Dysgwch reoli eich pwysau mewn ffordd iach

Ydi labeli bwyd a faint o fwyd sydd ar eich plât yn eich drysu ? Hoffech ddysgu mwy am ryseitiau iach a theimlo’n iachach gyda chynllun tymor hir i reoli eich pwysau?

Bydd Canolfan Brailsford, canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor, yn cynnal rhaglen wyth wythnos 'Bwyd Doeth am Byth' sy'n defnyddio dulliau seiliedig ar dystiolaeth i reoli pwysau.

Cynhelir y rhaglen dros wyth sesiwn awr o hyd, yn dechrau am 5 o’r gloch, 7 Mawrth yng Nghanolfan Brailsford. Bydd y sesiynau yn hwyliog a chyfeillgar ac yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol am faeth i’ch galluogi i wneud dewisiadau gwybodus am arferion bwyta er mwyn eich helpu i golli pwysau.

Dywedodd Fiona Williams, fydd yn cyflwyno’r rhaglen: "Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y rhaglen 'Bwyd Doeth am Byth' gyntaf. Gyda chymaint o wybodaeth ar y rhyngrwyd, yn y papurau newydd ac mewn cylchgronau, gall fod yn anodd dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut i reoli eich pwysau mewn ffordd iach. Bydd y rhaglen hon yn cynnwys amrywiaeth o bynciau defnyddiol i gefnogi ac annog cyfranogwyr i newid eu harferion bwyta a gwneud mwy o ymarfer corff."

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi unigolion sydd â BMI rhwng 25 > 30. Os nad ydych yn gwybod beth yw eich BMI, bydd modd darganfod hynny yn ystod y sesiwn gyntaf.

Mae’r rhaglen wyth wythnos yn costio £28 ac mae lle i 12. Anogir rhai sydd â diddordeb cymryd rhan yn y rhaglen archebu eu lle yn fuan i osgoi cael eu siomi.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru, e-bostiwch fiona.williams@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382571.

Rhan o rwydwaith cenedlaethol Dietegwyr Iechyd Cyhoeddus sy’n darparu’r hyfforddiant buddugol SGILIAU MAETH AM OES.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2017